18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
އެކްޓުކުރަން ނައްބަތު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

ނައްބަތު ބުނީ ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ ސައިކޮލޮޖީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމަކުން

"މީ ލޯތްބަކީ" އިން މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވެގެން ދާނެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 3
ޗިއްޕެ އަޒުމަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ދެއްކުން

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޑައިރެކްޓަރަކީ އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ދެ ފިލްމަކީ ވެސް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ތަފާތުތަކެއް ގެނުވައި ދިން ދެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 4
ބައިގަޑި އިރު ތެރޭ "4426" ގެ ފުރަތަމަ ޝޯ ފުލް

އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކްގައި ވެސް "4426" ޕްރިމިއާ ކުރާނެ. ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 150ރ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 2
"4426" ގެ ވާހަކަ ވަރަށް ކުރުކޮށް

"4426" ގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ވެސް މިހާރު ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައި. މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށާނެ. ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ޓިކެޓް ބުކް ކުރެވޭނެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 2
"4426" ދެވަނަ ބަޔަކަށް ނަހުލާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނަހުލާ މިހާރު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ "4426" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް. އޮޑިޝަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 3
ނަހުލާގެ ފިލްމަކަށް ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ

ނަހުލާ ބުނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ ކޮން ފިލްމަކަށްކަން އަދި ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 6
ޑާކް ރެއިން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކާމިޔާބު 10 އަހަރު

މި މަހު 10 އަހަރު ފުރޭ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ހެޕީ ބާތުޑޭ". އެއީ 17 އެވޯޑް އުފުލާލައި، ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ދައްކާލި ފިލްމެއް

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 14
ޓެޑްރީގެ އާ ފިލްމެއް، ފެންނާނެ އިރެއް އަދި ނޭނގެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޓެޑްރީ ފިލްމެއް ހަދަން ފެށި. އެކަމަކު އޭގެ މަސައްކަތް އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައި. ބޮޑު އީދުގެ ފަހުން އެ ފިލްމަށް އެބަ ތައްޔާރުވޭ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
"ބިތުފަންގި 2" ގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި

"ބިތުފަންގި 2" ގައި 29 މައުލޫއަކަށް އަލި އަޅުވާލައި، 13 އެޕިސޯޑް ގެނެސްދިން. މި ޑްރާމާގައި 108 އެކްޓަރުންނާއި 29 ކްރޫން މަސައްކަތް ކުރި.

August 29, 2016 5
"އަމާނާތް" އަލުން ބަލާލަން ލިބޭނެބާ؟

"އަމާނާތް" އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޓެޑްރީ ބުނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު. އޭނާ ބުނީ ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ނުދެވިގެން އުޅެނީ އޮލިމްޕަހުން ފިލްމް އަޅުވާނެ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަނެއްކާވެސް ޝްވެކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު ވެސް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 19
ވަޖީހު އެނބުރި އަތުވެދާނެތަ؟

އިސްމާއީލް ވަޖީހަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. އިހުސާސް، ޗުއްޓީ، ރިހުން، ކުލުނު، މާޒީ އަދި ރަންމުތް އެއީ އޭނާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 6
ސްޓެޕް އައްޔަ އަލުން އޭނާގެ އަސްލު ހުނަރަށް

އައްޔަ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ދެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަޔް ކުރަމުން. އެއީ "ބައިވެރިޔާ" އާއި ނޭދެން ވަކިވާކަށް"

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 15
އަލީ ޝިޔާމް، އޭރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދައިރު، އެންމެ އާންމުކޮށް ފެނުނު އެކަކީ އަލީ ޝިޔާމެވެ. އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބަތަލާއިންނާ އެކު އެތަައް ލަތައް ކުޅެ، އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ވެސް ހޯދި އެވެ. އެ ލަވަތައް މިހާރު ވެސް ޓީވީތަކުން ފެނެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ދަރިފުޅު ޖުމަލްއާ އެކު ނިމާލްގެ ހާއްސަ ފިލްމެއް

ނިމާލް ބުނީ އޭނާ އަލަށް ޑައިރެކްޝަން ހަދާ ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ދަރިފުޅު ޖުމަލްގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން ކަމަށް

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 5
ޝަމްރާހްގެ އަޑުން "4426" ގެ ހާއްސަ ލަވައެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާ އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމު، 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ ފިލްމަކަށް ހެދޭތޯ އޭނާ އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ބައިވެރިޔާ" އަންނާނީ އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2016 4
ޔޫއްޕެ އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެއްޖެ

ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޒީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާ ލައްވައި ފިލްމުތައް ކުޅުވުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ނިއުމާ ދެ ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު

ދިވެހި ފިލްމް "ނިއުމާ" ބެލި މީހުންނަށް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

August 17, 2016 2
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އޮކްޓޯބަރުގައި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ވީސީޑީ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ...

August 17, 2016 1
ޝީލާ މިފަހަރު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

ގިނަ ބަޔަކަށް ޝީލާ ނަޖީބު ބޮޑަށް ކަމުދަނީ ރުޅިގަދަ ނުލަފާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމް "ޒުލޭހާ" އާއި "ހެޔޮ ނުވާނެ" އަދި "ޒަހަރު" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލްތައް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 3
"4426" ގެ ޓީޒާ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ޓީޒާގެ ވިއުސް ދެލައްކަ ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

August 13, 2016 2
ވާށޭ މަށާއެކީ: ޓައިޓްލް ލަވައިގެ ވީޑިއޯ

ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ނުބަލާ ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފުރުސަތެކެވެ. މި މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން ޝްވެކް...

August 13, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ ޑްރާމާ "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ބިލާ ހެދި "1962 ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދަން ނިންމި "1962 ތެނަދޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަބްދުލް ފައްތާހް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަންގެ މަސައްކަތް، ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ހެދި ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.