14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ނިންމައި ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ޓިކެޓަށް އޮންލައިން ބުކިންސް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނި.

February 14, 2017 5
އަޒޫ މިއަހަރު ވަރަށް ބިޒީ، ގިނައިން ފެންނާނެ

އަޒޫ މި އަހަރު ފެނިގެން ދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އަންނަ މަހު ދޭއްގައި އަޅުވާ "މަލިކާ". އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގަޓިވް ރޯލެއް ކުޅެފައި.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރިޝްމީ ބުނީ "ވިޝްކާ" ގެ ދެ ޝޯއެއްވަރު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮލިމްޕަހުގައި ވެސް ދައްކަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާ، ރަވީގެ ކެރެކްޓާ އަށް ހާއްސަ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން "ވިޝްކާ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 6
"އިލް ނޮއިސް" އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ވެސް ފިލްމް އަޅުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

February 10, 2017 1
މަލިކާ: ރަނގަޅު ފިލްމަކަށް ވާންޖެހޭ ސަބަބުތައް ގިނަ

މި އަހަރު އަޅުވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި އާ ފިލްމަކަށް ވާނީ އަންނަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒް ކުރާ "މަލިކާ" އެވެ. ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 15
"ހައްދު" ރެކޯޑްތައް މުގުރައިލާނެ: ފައްތާހް

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހުގެ 12 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ އޭނާ އަށް އޮތް ޔަގީންކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 4
19 އަހަރު ފަހުން "އަމާނާތް" ބަލަންވީ ކީއްވެ؟

އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމް "އަމާނާތް" ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަނީ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހުގެ ދޭއްގައި އަޅުވާ ފިލްމް "މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

February 05, 2017 2
ނަހުލާގެ "ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހަށް

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ. އަދި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
"ވިޝްކާ" މާޗް 8 ގައި ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 12
އަލީ ހާލިދު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އެނބުރި އަންނަނީ

"އަސްލު ވަރަށް ބޭނުން އެ ދާއިރާ އަށް އެނބުރި އަންނަން. އިދާރަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިގެން ހިނގައި ދާނެ. އެކަމަށް އެބަ ތައްޔާރުވަން،"

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް އާދީއްތަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށަނީ

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 5 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 3
"އަމާނާތް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"އަމާނާތު" ގެ ފަސް ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ. ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 100ރ. އަށް.

February 01, 2017
ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ: ހުނަރުވެރި އާ މޫނެއް

އަހުމަދު ޝާކިރޭ ބުނެފި ނަމަ މިއީ ކާކުކަން ފަހަރުގައި ނޭނގި ދާނެ އެވެ. މިއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އިން ބެލުންތެރިން ހެއްވާލި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 12
އެއީ ހަމަ ޖަމްޝީދާތަ؟

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދު މިހާރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެނގިފައިވާ ގޮތުން އޭނާ މިހާރު އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެނީ މެލޭޝިއާގަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
އަމްޖޭގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސްދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 30, 2017 14
މިއީ ޓެޑްރީގެ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް

ޓެޑްރީ ބުނަނީ އަންނަ އެޕްރީލް 9 ގެ ކުރިން ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް ދޭނެ ކަމަށް.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ފިލްމުތައް އިޝްތިހާރު ކުރަން ހުރީ ކޮން ފުރުސަތުތަކެއް؟

ފިލްމުތައް އިޝްތިހާރުކޮށް، މާކެޓް ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑަށް ބެލިޔަސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 2
2017: ގިނަ އާ ތަރިންތަކެއް ފެންނާނެ އަހަރެއް

މި އަހަރަކީ ވެސް ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރަކަށް ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް މި އަހަރު ސްކްރީނަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ އެއީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ އާ ރޫހެއް އަނެއްކާ ވެސް ފެށިފައިވާ ކަމެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 7
ނުޒޫ: "މަލިކާ" އަކީ މިއީ

ފިލްމީ ދާއިރާއިން އާ މީހުން ފެންނަލެއް މަދުކަމުން ކަންބޮޑު ވަނީ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ދިވެހި ފިލްމު ބަލާ އެންމެން ވެސް އަބަދު ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފިލްމުތަކުން އަބަދު އެއް ބަޔަކު ފެންނަ ވާހަކަ އާއި އާ މީހުން މި ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަލެއް މަދު ވާހަކައަކީ ބާ ވާހަކައެކެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 1
"ލޫތު" އާ އެކު ޒުވާން ޓީމެއް ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް

މިއީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އަންނާނެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މުޅިން އާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީގެ ނަމުގައި ވުޖޫދަށް ގެނެސް މިހާރު މި ވަނީ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 15
ހައްދު: އައްޒަގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމް

އަބްދުލް ފައްތާހު ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ހައްދު" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކައިލުމުން، ފިލްމުގައި ތަފާތުކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ފިލްމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަން ފައްތާހު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ. މި ހާއްސަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެއް ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ "ހައްދު" ކުޅެން...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 3
ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ތަރިން އެކުގައި އުޅުނު ހަނދާން

ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީއަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައި އޮތް ދާއިރާއެކެވެ. ދިވެހިންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ހިންދީ އުފެއްދުންތަކެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 5
އެމްއެފްއޭގެ ވައިސް ޗެއާއަކަށް މުއާ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަންއަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިކް ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ހުންނެވި އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ހޮވިއްޖެ އެވެ.

January 22, 2017 14
ދިވެހި ސިނަމާ އާއި "ރީތި ފިރިހެނުން"ގެ ވާހަކަ

ދިވެހިން އެންމެ ލޯބިވާ ބޮލީވުޑާ ދޭތެރޭ އަބަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ތުހުމަތެއް އޮވެ އެވެ؛ އެކްޓް ކުރަން ނޭނގުނަސް ރީތި ސިފައެއް ލިބިފައި ހުރި ނަމަ، އެ އިންޑަސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދާން...