14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 1
"ވީ ބޭވަފާ": ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް

* ތަރިން: ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ)، ނިއުމާ މުހައްމަދު، ފާތުމަތު ފަރީލާ (ފަރީ)، އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ)، ޒީނަތު އައްބާސް

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 9
ރަށްރަށުގައި ފިލްމު ދެއްކުން، އުނދަގޫ، ބުރަ ކަމެއް

ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އެޅުވުމަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ. ފިލްމު ދައްކަން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން ކިތަންމެ ބޭނުން ވިޔަސް ފިލްމު އަޅުވާނެ ތަނެއް ހޯދުން އެހާ އުނދަގުލެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 78
"ބީ" ގެ މައްސަލާގައި ނަހުލާ 100،000ރ. ދެނީ

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތުގެ ނަހުލާ "ބީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށް، ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު "ޖެއްސުމަށް" ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހާމަކޮށްދޭ މީހަކަށް 100،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އޭނާ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 6
ލެވިޓީ: އަސަރު ގަދަ، ދިވެހި ފިލްމެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އާއިލާގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ގެވެށި އަނިޔާ އެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހުމެވެ. އަނދިރި ހަޔާތަކަށް ދާން...

December 07, 2016 6
ނަހުލާ އާއި މުއާ، އެމްއެފްއޭގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ވައިސް ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިކް ކޯޑިނޭޓަރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވީ ބޭވަފާ" މާލެއާ އެކު 13 ރަށެއްގައި މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ބާއްވަނީ

ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަ ކުރަނީ 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ހަ ފިލްމް.

November 29, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ 60 ޕަސަންޓް ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިންގެ 60 ޕަސަންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
އެވޯޑްގެ ކުރިން ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް މުހިއްމުތަ؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މިހާރު ބަލާ ނަމަ، އެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް މިހާރު ދެ އެވޯޑެއް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އެއީ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އާޓްސް (އެންސީއޭ) މެދުވެރިވެގެން ދެމުން އަންނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑާއި މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން ދޭ ފިލްމް އެވޯޑެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
މި ފިލްމްތައް ފެންނާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަހަރު ނިމެނީ އެވެ. މިހާތަނަށް ހަ ފިލްމެއް ސިނަމާ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިއަށް އަދި ދެ ފިލްމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ "ވީ ބޭވަފާ" އާއި "ބައިވެރިޔާ" އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 7
"4426" ލޭޓް ރިވިއު: ނަހުލާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، ޝީލާ، އައްޒަ، ޖިމީ، ޖުމަލް، ޖުމާ، ފައިސަލް، ފާރޫގް

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 2
"ވީ ބޭވަފާ"ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ފިލްމަކީ "ވީ ބޭވަފާ" އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"4426" ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 24 އާއި 25 ގައި

މިހާރު ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން އަންނަ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 24 އާއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮޕިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ ކަމަށް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 3
އެމްއެފްއޭ އެވޯޑް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާނީ 2014، 2015 އަދި 2016 ގައި ރިލީޒްވި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އަށް ތިން މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކުުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަނަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމައިފި...

November 19, 2016 4
ފިލްމުތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމުގައި އިންތިޒާމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކަނީ އެހެން ދާއިރާތައް ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްދޭ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 1
ނިއުމާ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ދިފާއުކުރުން ގާތް

ނިއުމާ ބުނީ އޭނާގެ ހަތަރު ފީޗާ ފިލްމް އޮތަސް އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް މި ފަހަރު އުންމީދު ކުރަނީ ކުރު ފިލްމް "13 އަށް ވިސްނާ 2000" އިން ކަމަށް.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 5
"ވީ ބޭވަފާ" ގައި ހުރިހާ ރަހައެއް ހިމެނޭ: ނިއުމާ

ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "ވީ ބޭވަފާއަކީ" ކަމުދާނެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިން އެދޭ ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ވެސް އެ ފިލްމުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" އަށް އޮލިމްޕަސް ލިބިފައި ވަނީ 15 ޝޯ އަށް. އެކަމަކު ތަރުހީބަށް ބަލާފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރާނެ.

November 14, 2016 4
ގައުމީ އެވޯޑަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި 6 ކުރު ފިލްމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ހަ ކުރު ފިލްމު ވާދަކުރާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016
"ލޫދިފާ" އަށް ފަހު މޫމިން ފުއާދުގެ ޚަބަރެއް ނުވޭ

"ހަމަ މިހާރު ވެސް ފައިނޭންސް ކުރާނެ މީހަކު ލިބިއްޖެއްޔާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ހަމަ ރެޑީގައި މި ހުންނަނީ،" މޫމިން ބުންޏެވެ. "މިހާރު ވެސް ދެ މީހަކާ ވާހަކަ ދެކެވެމުން އެބަދޭ."

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 12
ދިވެހި ސިނަމާގެ އެންމެ ލޯބި ޖޯޑުތަކަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މާ ދިގު މާޒީއެއް ނެތަސް، މި ދާއިރާ އިން ހުނަރުވެރި އަދި އާންމުންގެ މަގުބޫލަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ ތަރިންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވެ. އޭރާއި މިހާރަށް ބެލިޔަސް އާންމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެންގައިވާ "ސްޓާރުން" ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.