31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 14
ޓެޑްރީގެ އާ ފިލްމެއް، ފެންނާނެ އިރެއް އަދި ނޭނގެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޓެޑްރީ ފިލްމެއް ހަދަން ފެށި. އެކަމަކު އޭގެ މަސައްކަތް އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައި. ބޮޑު އީދުގެ ފަހުން އެ ފިލްމަށް އެބަ ތައްޔާރުވޭ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
"ބިތުފަންގި 2" ގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްފި

"ބިތުފަންގި 2" ގައި 29 މައުލޫއަކަށް އަލި އަޅުވާލައި، 13 އެޕިސޯޑް ގެނެސްދިން. މި ޑްރާމާގައި 108 އެކްޓަރުންނާއި 29 ކްރޫން މަސައްކަތް ކުރި.

August 29, 2016 5
"އަމާނާތް" އަލުން ބަލާލަން ލިބޭނެބާ؟

"އަމާނާތް" އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޓެޑްރީ ބުނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު. އޭނާ ބުނީ ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ނުދެވިގެން އުޅެނީ އޮލިމްޕަހުން ފިލްމް އަޅުވާނެ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަނެއްކާވެސް ޝްވެކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު ވެސް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 19
ވަޖީހު އެނބުރި އަތުވެދާނެތަ؟

އިސްމާއީލް ވަޖީހަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. އިހުސާސް، ޗުއްޓީ، ރިހުން، ކުލުނު، މާޒީ އަދި ރަންމުތް އެއީ އޭނާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 6
ސްޓެޕް އައްޔަ އަލުން އޭނާގެ އަސްލު ހުނަރަށް

އައްޔަ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ދެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަޔް ކުރަމުން. އެއީ "ބައިވެރިޔާ" އާއި ނޭދެން ވަކިވާކަށް"

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 15
އަލީ ޝިޔާމް، އޭރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދައިރު، އެންމެ އާންމުކޮށް ފެނުނު އެކަކީ އަލީ ޝިޔާމެވެ. އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބަތަލާއިންނާ އެކު އެތަައް ލަތައް ކުޅެ، އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ވެސް ހޯދި އެވެ. އެ ލަވަތައް މިހާރު ވެސް ޓީވީތަކުން ފެނެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ދަރިފުޅު ޖުމަލްއާ އެކު ނިމާލްގެ ހާއްސަ ފިލްމެއް

ނިމާލް ބުނީ އޭނާ އަލަށް ޑައިރެކްޝަން ހަދާ ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ދަރިފުޅު ޖުމަލްގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން ކަމަށް

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 5
ޝަމްރާހްގެ އަޑުން "4426" ގެ ހާއްސަ ލަވައެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާ އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމު، 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ ފިލްމަކަށް ހެދޭތޯ އޭނާ އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ބައިވެރިޔާ" އަންނާނީ އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2016 4
ޔޫއްޕެ އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެއްޖެ

ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޒީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާ ލައްވައި ފިލްމުތައް ކުޅުވުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ނިއުމާ ދެ ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު

ދިވެހި ފިލްމް "ނިއުމާ" ބެލި މީހުންނަށް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

August 17, 2016 2
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އޮކްޓޯބަރުގައި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ވީސީޑީ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ...

August 17, 2016 1
ޝީލާ މިފަހަރު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

ގިނަ ބަޔަކަށް ޝީލާ ނަޖީބު ބޮޑަށް ކަމުދަނީ ރުޅިގަދަ ނުލަފާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމް "ޒުލޭހާ" އާއި "ހެޔޮ ނުވާނެ" އަދި "ޒަހަރު" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލްތައް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 3
"4426" ގެ ޓީޒާ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ޓީޒާގެ ވިއުސް ދެލައްކަ ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

August 13, 2016 2
ވާށޭ މަށާއެކީ: ޓައިޓްލް ލަވައިގެ ވީޑިއޯ

ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ނުބަލާ ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފުރުސަތެކެވެ. މި މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން ޝްވެކް...

August 13, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ ޑްރާމާ "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ބިލާ ހެދި "1962 ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދަން ނިންމި "1962 ތެނަދޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަބްދުލް ފައްތާހް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަންގެ މަސައްކަތް، ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ހެދި ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2016
އައްޒަ ފިލްމް ކުޅެން މިހާރު ސީރިއަސް، ދެން ފެންނާނެ

ޔާރާ އާއިލާ އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތް މަރިޔަމް އައްޒަ އަކީ މިހާރު މި ދާއިރާގައި ހުރި އެންމެ އުންމީދީ އެއް ބަތަލާއޭ ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 7
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްހޭ ނާހާތި، އިނގިލި ކާލާނެ!

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "4426" ގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާ މީހުންނަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދެނީ އިންޒާރެކެވެ. އޭނާ ބުނަނީ ފޯފޯޓޫސިކްސްއަކީ ކޯއްޗެއްހޭ އަހައިފި ނަމަ އައްޒަ އިނގިލި ކާލާނެ ކަމަށެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 1
އެމްއެފްއޭ އެވޯޑް ހަފުލާ އޮކްޓޯބަރު މަހު

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ހަތަރު ވަނަ އެވޯޑް ހަފުލާ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 7
ވިޝްކާގައި ސައީދަކީ އަޑި ނޭނގޭ މަޖިލިސް މެންބަރެއް

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންނަށް ފިލްމުގެ މައި ތިން ކެރެކްޓާއަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި ކެރެކްޓާތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީންނެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
"ޕްލޭން ބީ" މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

މާސްކޭގެ ސްޓޫޑިއޯ އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ޕްލޭން ބީ" ގެ ޓްރެއިލާ 2014 ގައި އާންމުކުރި ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ...

August 03, 2016 6
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އުފައްދަން މާއެނބޫ ތޮއްޑޫގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ރަންދަރި" ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން...

29 ޖުލައި

July 29, 2016
ބަގަޅޭ: އާ ބައެއްގެ ތަފާތު މަސައްކަތެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވާކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެ ބަދަލުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުން ވެސް ދެ އެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ އަދި ކޮލިޓީ ފިލްމްތައް...

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 12
"ހާދަރު"ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ ދައްކައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ސިނަމާގައި ޝޯތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.