06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 13
ރަވީ: ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލްތަކުން އެވޯޑް ހޯދާ ޑައިރެކްޓަރު

ރަވީ ނޫނީ ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލަކުން ރާއްޖޭގެ އެކްޓަރުންތަކަކަށް އެވޯޑް ހޯދައި ދެވުނު ޑައިރެކްޓަރެއް ނެތް.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 5
ނިވައިރޯޅީގައި ފެންނާނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް: ނިއުމާ

ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަން ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "+40" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަން ނިންމައި، ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

December 03, 2017 6
ނިއުމާގެ "އޮބަގެ މަތަކެން" ލަންކާގައި މަގުބޫލު

ލަންކާގެ ތިން ޗެނަލަކުން ލަވަ މިހާރު ދައްކާ.

December 03, 2017 3
ވިޝްކާގެ ކާމިޔާބީއާ ހިސާބަށް ރިޝްމީގެ ދަތުރު

އޭރު މީހުން ދުށީ އޭލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ފިލްމު ކުޅެން ނުކުތުމަކީ "ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުން" ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި، އައިޝަތު ރިޝްމީ ބޭނުންވީ ވެސް ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 2
ކުރިއަށް އޮތީ "ބޮސް"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ

މި ހަފުތާގައި "ބޮސް" ގެ ތިން ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކާނެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
"ދެވަންސޫރަ" ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަށް ފަހު، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 6 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 12
މި ލިބުނީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް: ރިޝްމީ

ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ލިބުމަކީ ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް ކަމަށާއި ފިލްމް "ވިޝްކާ" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 42
ސާކްގެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ރިޝްމީ އަށް

ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

November 25, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމްގެ ޓިކެޓް މިއަދު އެތަނުން ވިއްކަން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 7
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: ލޯބީގެ ރީތި ފިލްމަކަށް ވެދާނެ

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މޫސާ (މަރީ) ގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްހޫރު ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "މަޖުބޫރު ލޯބި"، "ގުރުބާނީ" އަދި "ސިއްރު" ހިމެނެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 6
ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނަ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 22, 2017 1
"ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ ގިނަ އާ ކާސްޓުންތަކަކާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 22, 2017 4
މިއީ ކޯއްޗެއްބާ؟

"ކޯޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް މަސައްކަތް ފަށައި، އޭގެ ޓީޒާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ސުވާލަކީ މީ ކޯޗެއްބާ އެވެ. މީގެ ތަފުސީލަކަށް ދާކަށް މި މަސައްކަތުގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 21
ފައްތާހްގެ ވަކިވުން: ތަރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ އަދިވެސް އެކަން ގަބޫލްކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތަރިންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ސްކްރީންރައިޓަރުންނާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 55
ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް އަދި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

November 20, 2017 2
ޝިބާން ދެން ވެސް ފެނުން ގާތީ ފައްތާހުގެ ފިލްމަކުން

ޝިބާން ބުނީ ދެން ވެސް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ފައްތާހްގެ ފިލްމަކުން ކަމަށް.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 3
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު "ވިޝްކާ"

ސާކްގެ ގައުމުތަކުން މި އަހަރުގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 16 ފީޗާ އާއި ކުރު ހަތް ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017
"މަރިޔަމް މާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ޅ. ނައިފަރު ފަންނާނުންތަކެއްގެ ހިއްސާއާ އެކު އުފައްދާ ފިލްމް "މަރިޔަމް މާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 18, 2017 9
"ބޮސް" އިން ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖް ދެވިއްޖެ: ނަހުލާ

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްރީ ލަންކާގައި ވެސް "ބޮސް" ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސްއަށް 17 ފީޗާ ފިލްމާއި 7 ކުރު ފިލްމު

އެވޯޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 1
އެވޯޑް ހަފުލާގެ ކުރިން: 3 އަހަރުގެ ފިލްމުތައް

ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑާ އެކު އަންނަ މަސް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ވަަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ކުރިން ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އައި އެވޯޑްގެ އަށް ވަނަ އެޑިޝަން މި އަހަރު ބާއްވަނީ "ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް" ގެ ނަމުގަ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 23
އަލަށް ތައާރަފްވި އެންމެ ކަމުދާ އެކްޓަރަކީ ކާކު؟

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އިން މުޅިން އާ ތަރިންތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަތަލާއިންނާއި ބަތަލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިފި ނަމަ، އަހަރުގެ އެންމެ ހޫނު ވާހަކަތަކަކީ ބައެއް އެކްޓަރުންގެ ވާހަކަތަކެވެ. ހާއްސަކޮށް ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނުނު އެކްޓަރުންނެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 3
އެންމެންނަށް ހަދިޔާއަކަށް "ބޮސް"ގެ މޭކިން

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ފިލްމް "ބޮސް" އަށް ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި މި ފިލްމު މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، މިހާރު އަންނަނީ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް އަޅުވަމުންނެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 3
"ވިޝްކާ" މި މަހު އޮޕިމްޕަހަށް އަންނަނީ

އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފިލްމްގެ ތިން ޝޯ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
"ނަފްސު"ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

"ނަފްސު" ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދައިގެ ފަހުން.