15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
"ބާކީވެފާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ވިނީލް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ބާކީވެފާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައި، ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 8
މި އެކްޓަރުންގެ ތަރި އޮއްސުނީބާ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ފިލްމް ކުޅެން މާ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު ވަރަށް ޒުވާން އަދި ހުނަރުވެރިން ތަރިންތަކެއް އުފެދެގިން އައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލެވިދާނެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
އޮކްޓޯބަރު 20؛ ނިއުމާ ތިން ސަޕްރައިޒެއް ދޭނެ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސްވެގެން ދާނީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އަންނަނީ ފޭނުންނަށް ހަދިޔާއަކާ އެކު ސަޕްރައިޒްތަކެއް ވެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 25
ފިލްމީ ދާއިރާއިން ނުފެނުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ: ޔުނާން

މި މަހުގެ 31 ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ބޮސް" އިން އަލަށް ތައާރަފްވާ މުހައްމަދު ޔުނާންއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރެވުނަސް އޭނާ ބުނަނީ ފިލްމު ކުޅުމަށް އަދި ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި...

October 12, 2017 9
ނައިފަރުން ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ "މަރިޔަމް މާ"

"މަރިޔަމް މާ" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ ފެބްރުއަރީ 14، 2018 ގައި ނައިފަރުގައި.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
"ނޯޓީ 40" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދެނީ

މި ފިލްމް ރާއްޖެ ޕްލަސް އިން ދައްކާނީ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 4
ޖާދު ދެން ފިލްމީ ދާއިރާއާ ވަކިވާކަށް ނޭދޭ

ޖާދު މިހާރު ދެވަނަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޑިސެމްބަރުގެ ތެރޭގައި އާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާނެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް 200ރ. އަށް ވިއްކާ އިރު، އެހެން ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ 100ރ. އަށް.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 2
މަޖޫ ދެން އަންނާނީ ސީރިއަސް ކެރެކްޓާއަކާ އެކު

"ވަކިން ލޯބިން" އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު މަޖޫ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް.

October 02, 2017 11
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" މި މަހުގެ 20 ގައި

"ސެލެބްރޭޓިން 20" އަކީ ނިއުމާގެ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް 2014 ގައި ލޯންޗް ކުރި ވީސީޑީއެއް.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

މި އަހަރު އަޅުވާ ހަތް ވަނަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 39
ޝިބާން "ހައްދު" ކުޅުނީ 40،000ރ. އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އާ ތަރިއަކު ލައްވައި އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ފިލްމެއް ކުޅުވީ 75،000ރ. އަށް.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 3
ޑިސެމްބަރަށް އޮތީ "ބާކީވެފާ"

ފިލްމްގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި. ފުރަތަމަ ފިލްމް ދައްކާނީ ރަށްރަށުގައި.

September 19, 2017 24
"ބޮސް"ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކްލައުޑަށް ލާއިރަށް ނަގަނީ

އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކުލައުޑަށް ލާއިރަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ލަވަތައް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 15
ކުރިއަށް އޮތީ "ހައްދު"ގެ ވަދާއީ ފަސް ޝޯ

ފައްތާހް ބުނީ "ހައްދު" އަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ކަމަށް.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
"ގޮށްރާޅު" ތަފާތު ދައްކާނެ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަކަށް ވާނީ އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ގޮށްރާޅު" އެވެ. މިއީ މި ފަހުން ތަންކޮޅެއް ލައިޓްހާޓެޑް ފިލްމްތައް ގެނެސްދޭ ސްޓޫޑިއޯ އިން ސީރިއަސްކަން ބޮޑު ފިލްމެއް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ. އެހެންވެ "ގޮށްރާޅު" ގެ ވާހަކަ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ތަރިންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މި ރެއިން ފެށިގެން އިތުރު ރަށްރަށުގައި ވެސް ފިލްމް ދައްކަން ފަށާނެ.

September 14, 2017 1
އެމްއެފްއޭ ފިލްމް އެވޯޑްސް ނުބޭއްވި އަހަރު ނިމެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އުޅެފައި، މި އަހަރަށް ފަސްކުރި އެވޯޑް ހަފުލާ މި އަހަރު ވެސް ބޭއްވޭނެކަން ކަށަވަރެއް ނުވޭ.

September 14, 2017
އަހަރު ނިމޭއިރު ދިވެހި ސިނަމާ ފަޅުވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަށް ފިލްމް، މި އަހަރު ވެސް އަށް ފިލްމް.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް 15 ގައި ވިއްކަން ފަށަނީ

މި މަހުގެ 27 ގައި ކުރާ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ވިއްކާ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
"ބޮސް" އަޅުވާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޮސް" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ލަވަތައް ވެސް ލޯބި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ފިލްމްތަކުން ހިތްގައިމު އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވޭނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަކީ ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ...

September 10, 2017 7
"ހައްދު" އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑު: ފައްތާހް

ފައްތާހްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފިލްމް ދައްކާލުން.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 20
"ބޮސް"ގެ ޓްރެއިލާ: ރޮވޭ ގޮތްވޭތަ؟

"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 26 ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓީމާ އެކު އައްޑޫގައި ފިލްމު ނެރެފި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހާއި ސްވެކްގައި ރަސްމީކޮށް ނެރުނު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ ފިލްމު "ހައްދު" ރޭ އައްޑޫގައި ވެސް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

September 08, 2017
"ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒްކޮށް، އޮލިމްޕަހުގައި 13 ޝޯ ދެއްކި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 3
"ހައްދު" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ

ފައްތާހް މިހާރު ހުރީ ބެލުންތެރިން ފިލްމާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި.