21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 3
15 ދުވަސް ތެރޭ 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

މި މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 8،350 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 5
ޓޫރިސްޓުން އައި މިންވަރު 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

އޮގަސްޓް މަހަށް ވުރެ މިދިއަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ދޮޅު މަސްތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 9،329 ޓޫރިސްޓުން

ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވިތާ ދޮޅު މަސް ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 9،329 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 46
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން އައީ އެންމެ 560 ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވިތާ ހަފްތާއެއްވިއިރު މިހާތަނަށް އައީ އެންމެ 560 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެ އައީ 443 ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން، މިދިޔަ ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އައީ 443 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 2
އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ތުރުކީން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު، އިއްޔެ އަލުން ހުޅުވިއިރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ތުރުކީން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.