23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 3
ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީއާ ގުޅެން އަދި ނުނިންމަން: މަހުލޫފް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވެދޭން އެފްއޭއެމުން އެކުލަވާލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއާ ގުޅެން އަދި މުޅިން ނުނިންމަވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 18
ޗައިނާ އަތުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފި ނަމަ ބޯނަހެއް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފި ނަމަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޯނަހެއް ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.