10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 126
ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ މާލޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ޗައިނާ އިން ދެ ޕެނަލްޓީން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު ރާއްޖެ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2019 4
ޗައިނާ އަކީ ފޭވަރިޓް، ރާއްޖެ ދުލެއް ނުދޭނެ: ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފޭވަރިޓަކީ ޗައިނާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅޭއިރު ރާއްޖޭން ވެސް ދުލެއް...