11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
"މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ"

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން ތިބުމުން ކޯޗު ހިތްހަމަޖެހިފައި

ސަތާރަ އަހަރަށް އިމްރާން މުހައްމަދު މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ އެކު ދެން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނެ ކީޕަރަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު ގައުމީ ޓީމުގައި ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާގެ މުހައްމަދު ފައިސަލާއި ވިކްޓަރީގެ މުހައްމަދު އިމްރާން އެވެ. ދެ ކީޕަރުން ވެސް...