21 މާޗް

March 21, 2018 13
ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ޝާކިއްޓެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް އީގަލްސްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 21, 2018 23
ސީނިއާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނެތި ޒުވާން ގައުމީ ސްކޮޑެއް

ޝާފިއު އަހުމަދު (ޝާފީ) އާއި މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އަދި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) ފަދަ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުހިމަނައި ޒުވާން ގިނަ...

18 މާޗް

March 18, 2018 22
ގައުމީ ޓީމުގެ ދައުވަތަށް އިމްރާން ނޫނެކޭ ބުނެފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް ރޭ ޓީމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދިއުމަށް ދިން ދައުވަތަށް އޭނާ ފުރަގަސްދީފި އެވެ.

March 18, 2018 10
ތިން ކޯޗުންގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް: ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް!

ފާއިތުވި ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ތިން ކޯޗު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. ނިއު ޒީލެންޑުގެ ރިކީ ހާބަޓާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް އަދި ދާދި ފަހުން ޓީމާ...

16 މާޗް

March 16, 2018 2
ސްޓެވާޓް ފެއިލްވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓަށް މަގާމު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމުން ބުނީ އޭނާ އަށް ހަވާލުކުރި އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓް ކަމަށްވާ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ހޯދައިނުދެވުމެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 7
"އާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ދަގަނޑޭގެ އެހީ ބޭނުންވޭ"

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ޖީލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ލީޑަރަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 6
"ކުޅުންތެރިން މޮޅު، އެކަމަކު ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގައި މޮޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި ނަމަވެސް އެއްވެސް ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ މީހާ އަށް ވުން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 8
ގައުމީ ކޯޗުކަން އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކޯޗަށް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އަފްގާނިސްތާނަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ކްރޮއޭޝިއާ އަށް އުފަން ޕީޓަ ސެގަޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

March 11, 2018 1
ގައުމީ ޓީމުގެ އެއްވެސް މަގާމަކުން ނުފެންނާނެ: ސާންތީ

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެއްވެސް މަގާމަކުން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި ގައުމީ ޓީމަށް ހަމަޖައްސާނީ ބޭރު ކޯޗެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން...

02 މާޗް

March 02, 2018 5
ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅެނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 3
ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އާ ކޯޗަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުމުގައި ތަޖުރިބާހުރި ކޯޗަކަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޓިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 30
މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން، މެޗުގެ ނިސްބަތުން ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 17
ގައުމީ ކޯޗަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދޭން ނިންމައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 29
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގަދަ ކަނޑެއްގައި، ސަލާމަތްކުރޭ!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2001 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާ އަތުން 10-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގެ ހަނދާން ހުންނާނެ ކުޅުންތެރިއަކު އަދި ސަޕޯޓަރަކު މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މިވީ 16 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ހޯދި ކުރިއެރުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގަދަފަދަ ކޮރެއާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 13
"ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް ކުޅުންތެރިން ބަދުނާމު ނުކުރާނަން"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފަަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ބަލިވުމުން ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް ކުޅުންތެރިން ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 36
ފަލަސްތީން އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަލަސްތީން އަތުން 8-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2017
ރާއްޖެ އަކީ އެކުވެރިއެއް، އެކަމަކު ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ރާއްޖެ އަކީ އެކުވެރި ގައުމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅޭއިރު...

November 14, 2017 8
ފަލަސްތީން ވަރުގަދަ، ނަތީޖާ ނެރެން ފަސޭހަނުވާނެ: ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ގްރޫޕުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެން...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 1
ހިތްވަރުކުރާނަން، އޭރުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ދާދު

އިންޑިއާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް ކޮޅަށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ޖެހި ގޯލުން އޭނާ އަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ޖެހިގެން އައި މެޗުން އަފްގާނިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ދާދު އަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ދިނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަށް އެންމެ ފަހުން...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކީ ރިޒޭ އަށް ހިތްވަރެއް

މިދިޔަ މަހު އޮމާނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބަދަލަކީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ކުޅޭ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނުމެވެ. އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުމަކީ އެ މެޗުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 11
އަތޮޅުތަކުން އައި ކުޅުންތެރިން ތަފާތެއް ނުކުރަން: ކޯޗު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން އައި ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ނުހިމެނެނީ ތަފާތު ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ގެންގުޅޭތީ ނޫން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި...

November 09, 2017 14
"ކީޕަރުން ނެގުމުގައި ވަނީ ޓެކްނިކަލް ސަބަބުތަކެއް"

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ގޯލްކީޕަރުން ނެގުމުގައި މި ފަަހަރު ވިސްނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކުޅެފައިނުވިޔަސް ޓެކްނިކަލީ މި ވަގުތު ޓީމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 11
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: ކުޑަ އިންމަ

އަލުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އަންނަން ގިނަ ބަޔަކު އެދުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރީ ޓީމަށް އެނބުރި އަންނަ ވަރުގެ ހާލަތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން (ކުޑަ އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ދަގަނޑޭ އާއި އާ ކީޕަރަކާ އެކު ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އޮމާނާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުފެނުނު ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި މާޒިޔާގެ ޒުވާން ކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފް ހިމަނައިގެން މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރަށުންބޭރުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 21
ފޭދޫ އިއްބެ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް

މި އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އަށް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 5
ދަގަނޑޭ އާއި ގައުމީ ކޯޗުގެ ވޯޓް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ ހޮވުމުގެ ވޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ވެސް އެއް ވަނަ އަށް ވޯޓް ދިނީ ރޭ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ.