11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 23
ކުޅުންތެރިންނަށް ތައުރީފް ކުރިއިރު، ކޯޗު މާޔޫސްވެފައި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮމާން އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުނުއިރު، ރޭގެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 16
އޮމާން އަތްދަށުވެ ރާއްޖެ އަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ މާލޭގައި އޮމާން އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

October 10, 2017 6
"ކާމިޔާބު ބޭނުންތަ؟ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރޭ"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ހޯދަން ވިސްނާނަމަ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސްހަދު އަލީ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 8
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮމާން ބަލިކުރެވޭނެ: ގައުމީ ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށާއި، ރަށުން ބޭރުގައި 5-0 އިން ބަލިވެފައި އޮތަސް ވިސްނުން ހުރީ މާދަމާރޭ...

October 09, 2017 19
އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ދަގަނޑޭ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 12
އޮމާން މެޗަށް ނުކުންނައިރު އަކްރަމްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފަހަކަށް އައިސް ނެރުނު ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިއުން، ތައުރީފަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އޮމާން މެޗުގެ ބޭނުން ހިފަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 9
ގައުމީ ޓީމާ ވަކިވެ އީސަ މާޒިޔާ ޕްރެކްޓިހަށް

ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް އީސަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ހުއްޓާލައި މާޒިޔާގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

October 05, 2017 13
މިއީ އިމްރާނަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ ވަގުތު؟!

އޭޝިއަން ކަޕަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެ އަށް ކިރިޔާ ވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި އޮމާން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވެ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 13
ޒުވާން ޓީމުތައް ކުރިއަރުވަން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް

ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުތައް ކުރިއަރުވަން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ކޯޗުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 12
އޭޝިއަން ކަޕްގެ އުއްމީދު ދޫކޮށެއް ނުލަން: ގައުމީ ކޯޗު

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިކޮށްދޭން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދު ދޫކޮށްނުލާ ކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 9
ރިޒުހާނާއި ސާއިފް ޓީމަށް، ބަކާ އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އިބްރާހިމް ރިޒުހާން (ރިޒްކޯ) އާއި މުހައްމަދު ސާއިފަށް ފުރުސަތު ދިންއިރު، މާޒިޔާ އަށް ކުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) މި ފަހަރު ވެސް ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 14
ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ ސިޓީގައި އިއްޔެ ފެށި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު 1-0 އިން ބޫޓާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 5
މިހާރު ޕްރެޝަރު އޮތީ ރާއްޖެ އަށް: އޮމާން ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮމާން އަތުން 5-0 އިން ބަލިވުމުން މިހާރު މި ގްރޫޕްގައި ކުރިއަށްދާން އޮތް ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ރާއްޖެ އަށް ކަމަށް އޮމާންގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ ޕިމް ވާބީކް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 25
ކުޅެން ފުރުސަތެއް ނެތް، ބަކާ ކުޅިބަލަން!

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2001 ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނީޝިއާ އިން ރާއްޖެ ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖެހި ފަހުން އޭޝިއާގެ މެދު ފަންތީގެ ގައުމެއް ރާއްޖެ އަތުން އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޮމާނުން 5-0 އިންނެވެ. ރާއްޖޭން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހިގެން ކުޅުނުއިރު މިވަރަށް ލަނޑު ވަންނާނީ މެދުތެރޭގެ ދައުރު ވެސް އެންމެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 43
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެ ރާއްޖެ އޭޝިއަން ކަޕާ ފެއަށް

މަސްކަޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އޮމާން އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 5-0 އިން ބަލިވެ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ދެގުނަވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2017 4
ރާއްޖެ ބަލިކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: އޮމާން ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވުން ނޫން ގޮތެއް އެ ޓީމަށް ނެތް ކަމަށް އޮމާންގެ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ ޕިމް ވާބީކް ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2017 17
ރާއްޖެ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެ ވާދަކުރާ އޮމާނަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ވަރުގަދަ ގައުމަކަށްވީ ނަމަވެސް ރާއްޖެ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ނެގުމަކީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް: ރިލޭ

ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނުލިބި ދެ އަހަރު ހޭދަވުމަކީ އޭނާގެ ކުޅުމުގެ ދުވަސްތަކަށް ކުރިމަތިވި "ބްރޭކެއް" ނޫން ކަމަށް، ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 2
އޮމާން މެޗު: ފައިސަލަށް ބޮޑު އިމްތިހާނެއް!

ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ރިޓަޔާކުރުމުން ދެން ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނެ ކީޕަރަކާ މެދު ގިނަ ބަޔެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ފަލަސްތީނާއި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކީޕަރު...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ނުވާނެ: އޮމާން ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އޮމާނަށް ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕިމް ވާބީކް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 12
ގަތަރުގެ ޗެމްޕިއަން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ރޭ ގަތަރުގެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން އަލް ދުހައިލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 7
"އަތޮޅު މުބާރާތުން އައި ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު އެބަހުރި"

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމުތަކުގައި މާލޭ ލީގުގެ ކްލަބްތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ފެންވަރު އެބަހުރި ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 7
އެންމެ އުނދަގޫ މެޗަށް ގައުމީ ކޯޗުގެ ބޮޑު ޓާގެޓެއް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވެގެންދާނީ ކޮލިފައިންގެ އެންމެ އުނދަގޫ މެޗަށް ކަމަށާއި އެ މެޗަށް ދާއިރު ހާއްސަ ޓާގެޓެއް އެބައޮތް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 5
ދަގަނޑޭ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި، ޓީމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭން ކުޅުނު ދެ މެޗު ވެސް ކުޅުނީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ނެތި އެވެ. އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހުގައި ކޮލިފައިން އެންމެ ބޮޑު މެޗުގައި އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގައި ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށްވާ އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުމަކީ މި ވަގުތު އޭނާ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 4
އަސަދުﷲ ބާކީކޮށް ދަގަނޑޭ ޓީމުގައި ހިމަނައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންނަ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު އޮމާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން، މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބާކީކޮށް، ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޓީމުގައި ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.