13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 8
އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތް ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓިން ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.