07 މާޗް

March 07, 2019
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ކުރިމަތިލީ 29 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުމަށް 29 ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 8
މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އެޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 17
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 4
އެމްއެންޔޫގެ އޯޕަންޑޭ ހުރިހާ ކެމްޕަހެއްގައި ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އޯޕަންޑޭ، އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ ކެމްޕަހެއްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވަނީ

މިިދިޔަ އަހަރު އޯ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ އޯޕަންޑޭ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
އެމްއެންޔޫން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕީއެޗްޑީ ފަށަނީ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި މިއަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

January 09, 2019 2
އެފްއެޗްއެސްގެ ޑީން އަކަށް ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފްއެޗްއެސް)ގެ ޑީންގެ މަގާމަށް ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 9
ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
އެމްއެންޔޫ އިން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ޕްރީ ޔުނިވާސިޓީ ކެރިއަ ގައިޑެންސް ހަރަކާތެއް މާދަމާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 27
ޑރ.އައިޝާ، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފޮތެއް ރޭ ނެރުއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ދައްކާލަނީ

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ މެންޓަލް ހެލްތު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، މިދިޔަ އަހަރު އެޅުވި ދިވެހި ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ "އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 32
ޑރ. ޝީޒާ، މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަލަށް އުފެއްދި މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް ޑރ. ޝީޒާ އަލީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 8
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 37 ދަރިވަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މެޑިސިން ސްކޫލުގައި ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުން 37 ދަރިވަރަކަށް ޖާގަ ދީފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 47
ބަހުސް: ޕީޕީއެމަށް ޔަގީންކަން، އިދިކޮޅަށް އެއީ ބޭޒާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ރޭ ބޭއްވި ބަހުސް ނިމުނު އިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ޔަގީން ކަމެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް އާ ކަމެއް ހުށަނާޅުއްވާ އިރު، އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވީ ބޭޒާރެވެ.

September 17, 2018 39
ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

އާބާދީގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި ދިރިއުޅޭ ވެރިރަށް މާލޭގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވިސްނައިފި ނަމަ ހައްލެއް ލިބޭނީ ގެދޮރުގެ ސަޕްލައި...

September 17, 2018 99
ކޮރަޕްޝަން ނުހުއްޓުވުނީ ނިޒާމުގެ މައްސަލައަކުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން، ދައުލަތަށް ނުހުއްޓުވުނީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 89
ގޭންގުތައް އުޅޭ ކަމަށް ރައީސް ގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާ

ބޮޑެތި މާރާމާރީ އާއި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ގޭންގުތައް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

September 16, 2018 109
"އެނބޫދޫފަޅުން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދިނިން"

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި ރިސޯޓުތަކެއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏަށް އެ ފަޅު ވިއްކާލީ އެންމެ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް...

September 16, 2018 160
އެއީ "ރައީސް އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރައްވާ ބަހުސެއް!"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކީ ބަހުސަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 90
ރައީސް ޔާމީނާ އެކު އެމްއެންޔޫ ބަހުސް ބާއްވަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް ބަހުސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 10
އެމްއެންޔޫ މެޑިސިން ސްކޫލްގައި މެލޭޝިއާގެ ސިލަބަސް

މެލޭޝިޔާގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސިލަބަސް ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ އެމްބީބީއެސް ކޯސް މި މަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 12
އެމްއެންޔޫގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 03, 2018 4
އެމްއެންޔޫން 781 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 60
ރާއްޖެޓީވީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު ރައީސް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވަން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމާފައިވާ ބަހުސްގެ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވެން ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެމަގު ހޯދައިދެނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 30
ރިޔާސީ ބަހުސަށް އިބޫ ވެސް ތައްޔާރު

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދައުވަތު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވެސް ގަބޫލުކުރައްވައިފި އެވެ.