31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރުން

ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އެވެ.