25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 7
ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ އެކި އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސްޕެއާޕާޓްސް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ދެކުނު އޭޝިއާ ޓޫރިޒަމް ފެއާގެ ޕާޓްނަރަކަށް މެގަ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް އެގްޒިބިޝަނުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައި، އެއާލައިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި މެގަ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ވަރުގަދަ ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް ހާއްސަ ވަފްދެއް އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 1
ފަޒީލް އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ޑިންގީގެ އިންޖީނު ގޮވައި ބަނޑު ކަފައިގެން ދިޔަ އަބްދުﷲ ފަޒީލް، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަނީ

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 54
މޫސަގެ ކޮލަމް: ޖީއެމްއާރުގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ!

އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނެލަން އޮތީ ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ވެރިންނަށް ދެއްކެވޭނެ ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ވާހަކައެއް ނެތް ކަމެވެ. ދެ ވަނަ އަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީން ދިން ގޮތަށް ބޭރުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ދޫކޮށްލަން އަބަދުވެސް ދެކޮޅުހަދާ ދިވެހިންގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 15

04 ނޮވެމްބަރ

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އަނެއް ފަރާތް: އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް 1

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ވެސް ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ހަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ދުވަހެކެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކެއް 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔަ އެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީގެ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
އާ ދަތުރުތައް އިޝްތިހާރު ކުރަން މެގައިން އިންޑިއާ އަށް

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާ އަށް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރުތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިޔާގެ ލަވްލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

September 28, 2016 8
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު އިސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ އިސް ގައުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 15
އިންޑިއާގެ އާ ވިސްނުން: ރާއްޖޭގެ އެދުމަށް ކަން ކުރުން

ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ވާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް، ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 6
މައުމޫން ބީޖޭޕީގެ އިސްބޭފުޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ ނެޝަނަލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ރާމް މާދަވްއާ މިއަދު ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 18
އެއާ ފޯސް އަށް ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް (އެއާ ފޯސް) އުފައްދަން ނިންމާފައިވާތީ ޕައިލެޓުންނާއި މަތިންދާބޯޓު އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 13
ސްކޮލަޝިޕެއްގައި 10 ފުލުހަކު އިންޑިއާއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިންޑިއާއިން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއްގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް 10 ފުލުހަކު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްޓާސް އެއް ކޯހަކާއި ނުވަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 13
މަނިޕާލާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އާއްމުވަމުންދާ ބަލި، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ދޭން އިންޑިއާގެ މަނިޕާލް ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކްލިިނިކެއް ގާއިމު ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއް މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 3
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާ ދެނީ

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ވިސާ ދޫކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.