24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ގެންދަން ހާއްސަ ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
އެކި ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތައް ގެނެސް ފޯރަމް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދަައިދޭން އިތުރު ގައުމުތަކުގެ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ފޯރަމްތައް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 4
ޑްރަގު ވިއްކި ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގަ 10އަހަރަށް ޖަަލަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުވެ ދިވެއްސަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
އާ ދަތުރުތައް އިޝްތިހާރު ކުރަން މެގައިން އިންޑިއާ އަށް

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާ އަށް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރުތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި އެ ކުންފުނިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިޔާގެ ލަވްލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

September 28, 2016 8
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު އިސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ އިސް ގައުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 15
އިންޑިއާގެ އާ ވިސްނުން: ރާއްޖޭގެ އެދުމަށް ކަން ކުރުން

ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ވާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް، ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 14
އިންޑިޔާއިން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 12
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ނޮވެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށް، ސޮފްޓްވެއާ ހަދާ ދިވެހިންނަށް އެ ފޯރަމްގައި ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 6
މައުމޫން ބީޖޭޕީގެ އިސްބޭފުޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ ނެޝަނަލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ރާމް މާދަވްއާ މިއަދު ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 46
ދިވެހި ދެ އަންހެނަކަށް އިންޑިއާގައި ނުހައްގު އަނިޔާ!

ޗެންނާއީ (އޭރު ކިޔާ ގޮތުން މެޑްރާސް)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓަލަށް އެއީ އާދައިގެ މަތިން ބާރު ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން މީހުން އައިސް ގޮސްވަމުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ސިއްރު ބޭނުމަކު ޓްރިވެންޑްރަމުން އައިސް، އެ ހޮޓަލުގެ ފަސް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ތިބި ހަތް މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހުން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 18
އެއާ ފޯސް އަށް ޕައިލެޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް (އެއާ ފޯސް) އުފައްދަން ނިންމާފައިވާތީ ޕައިލެޓުންނާއި މަތިންދާބޯޓު އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 13
ސްކޮލަޝިޕެއްގައި 10 ފުލުހަކު އިންޑިއާއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިންޑިއާއިން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއްގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް 10 ފުލުހަކު އެ ގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީން ލިބުނު ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްޓާސް އެއް ކޯހަކާއި ނުވަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 7
ސީމެގާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ ވާހަކަދައްކައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕު (ސީމެގް)ގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2016
އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އިންޑިއާ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
އިންޑިއާ މިނިވަންކަމުގަ ރާއްޖެއަކީ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް

މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ދެމިއޮންނަނީ ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަކީ އެ ގޮތުން މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 74
ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރަން ދެ ގައުމެއް އެހީވަނީ

ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން. ރާއްޖެ އަށް ގެންނަަ ހަނގުރާމަ މަތީ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ އަގު މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، މިއީ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ޑިފެންސްގެ އިމާރާތަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް ބިނާކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ބުނި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 13
މަނިޕާލާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އާއްމުވަމުންދާ ބަލި، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ދޭން އިންޑިއާގެ މަނިޕާލް ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކްލިިނިކެއް ގާއިމު ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއް މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.