26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުދާ އިތުރު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް

ދެކުނު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2017 6
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދަން ދެ ގައުމެއްގެ އެހީ އަށް އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ރައީސް އިންޑިޔާގެ އިސް ވެރިޔަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އެމްޖޭ އަކްބަރާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 5
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާއަށް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ފުރަނީ

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 14
ރާއްޖެ އަށް 557 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑިއާ އިން ދެނީ

އިންޑިއާ އިން މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި، 550 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 10
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 7
ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ އެކި އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސްޕެއާޕާޓްސް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ދެކުނު އޭޝިއާ ޓޫރިޒަމް ފެއާގެ ޕާޓްނަރަކަށް މެގަ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއާ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް އެގްޒިބިޝަނުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައި، އެއާލައިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި މެގަ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 9
"އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ"

ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފައިދާ އާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 27
ފޭދޫފިނޮޅު މައްސަލާގައި އިންޑިއާއަށް ޗައިނާ ރައްދު ދީފި

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވާތީ ހައިރާންވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 59
ފޭދޫފިނޮޅު ދިނުމުން އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 38
އަސްކަރީ ބޯޓުތައް ނުގެނެވެނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރީ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ވަރުގަދަ ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް ހާއްސަ ވަފްދެއް އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 1
ފަޒީލް އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ޑިންގީގެ އިންޖީނު ގޮވައި ބަނޑު ކަފައިގެން ދިޔަ އަބްދުﷲ ފަޒީލް، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 3
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާ އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ގައުމަކަށް އަންނަ ވެސް އަހަރު ރާއްޖެ ވާނެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ތޫފާނާ ހެދި ޓްރިވެންޑްރަމަށް

ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އެރި ބާރު ގަދަ ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގައި ބޯޓު ނުޖެއްސޭތީ، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޖައްސައި، ދަތުރުވެރިންނަށް އެއްގަމު މަގުން ޗެންނާއީ އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
މަހްލޫފް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަނީ

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 7
މަލިކުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަނީ

މަލިކުގައި ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ހިމާޔަތަށް އިންޑިއާ އިން އެދިއްޖެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ މުއާހަދާއެއް ރާއްޖެއާ އެކު އެކުލަވާލަން އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
ޖިހާދުގެ މެސެޖު: އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަބަދު ވެސް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސާ ޖިހާދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު، އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް އެމް ހާމިދު އަންސާރީއާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.