25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 51
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާގެ ނުފޫޒު އޮތުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ޔޫއެސް

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.