13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސީޑީއާރުއައިއާ ގުޅެން ލަފާ ހޯދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށް، މޫސުމީ ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ "ޗާޓާ އޮފް ދަ ކޯލިޝަން ފޮ ޑިޒާސްޓަ ރެޒިލިއަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ" (ސީޑީއާރުއައި)ގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 13
ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް، ރޯވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ

ހ. ތިލަފުށި ގޭގެ ގުދަނުގައި ރޭ ރޯވަން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2019
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 400 މީހަކު ހާލުގައިޖެހުނު

ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ...