21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ ވަރިވީ؟

ބޮލީވުޑުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާނާއި އަވަންތިކާ މާލިކްގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ގުޅުމުގައި ކުނި ޖެހި ދެ މީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އެރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިމާރާން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކިޔަސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަވަންތިކާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން...