01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެންޏަށް 79 އަހަރު

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖޯޑުގެ މަގާމު އިކުއެޑޯގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.