15 މާޗް

March 15, 2020 3
ކޯޓުން ބޭރުގަައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގަައި ވެސް އާންމު އުސޫލުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
އެކުގައި 71 އަހަރު، މަރުވީ އެއްވަގުތެއްގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެމަފިރިއަކު ކައިވެންޏަށް 71 އަހަރު ފަހުން އެއް ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކުރިން މަރުވީ ފިރިމީހާ އެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓް ފަހުން އަނބިމީހާ ވެސް މަރުވީ ކަމަށް އެ މީހުންގެ ދަރިންގެ ދަރިޔަކު މީޑިއާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 2
އެންމެ ކުރު ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށް ރެކޯޑް ހަދައިފި

އިސްކޮޅުން ތިން ފޫޓަށް ވުރެ ވެސް ކުރު ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ބުކްސް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް އަށް އަރައިފި އެވެ. މި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ މި ހަފުތާގައި ލަންޑަންގަ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 10
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ލޯތްބަށް ހުރަހަކަށް ނުވި

އާރިފް އިބްރާހިމް ތަމްބޭގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ އެންމެ 106 ސެންޓިމީޓަރެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 3.47 ފޫޓެވެ. އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ޕޫނާގައި ދިރިއުޅޭ އާރިފްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު ވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ އޭނާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބީވާ އަންބަކު ލިބިފަ އެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް މިހާރު ދަރިއަކު ވެސް ލިބި އާއިލާ ފުރިހަމަވެއްޖެ އެވެ.