11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 3
ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން މެލާނިއާ ވަރިވަނީ؟

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގާތުން ވަރިވާން އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ...

October 22, 2020 2
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ބަތަލު ޗާޑްބޯޒްމަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދަން އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ޓޭލާ ސިމޯން ލެޑްވާޑް...

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ލޯތްބާ އެކު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ

މިއީ ހަމަ ހަގީގީ ލޯބީގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ކައިވެންޏަށް މި އަހަރު 52 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅެނިކޮށް، ދިމާވެ އުފެދުނު ލޯބި އަދިވެސް އެ ތާޒާކަން މަތީގައި އެބަ އޮތެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކައިވެންޏަށް 80 އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެނީގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ކައިވެންޏަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 8
އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށް ބަދަލު ހޯދައިފި

އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިވީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ މީހަކު ދައުވާކޮށް އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 750،000 ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
އެމެރިކާ ދެ މީހަކު ކޯޓުގެ ފާޚާނާ ތެރޭ ކައިވެނިކޮށްފި

ކައިވެނިކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ދިޔަ ދެ މީހުންނަށް އެ ކޯޓުގެ ފާހާނާ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 3
ކައިވެންޏަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު ވެސް ހަނީމޫންގައި!

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ ހަނީމޫންއަކީ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ނުފިލާނެ ވަރުގަދަ ހަނދާންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަނީމޫން ގޮސްލަން ބޭނުންވެ އެވެ. ހަޔާތުގެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރުމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ހަނީމޫނަށް ދަނީ އެންމެ ހަފުތާއަކަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ދެ ހަފުތާ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ކައިވެނި ހުށަހެޅީ ފުލުހުން ގޮސް ކުޑަކަކޫ ޖަައްސުވާފައި!

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަލަބާމާގައި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ގޮސް ފިރިހެނަކު ކުޑަކަކޫ ޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކައިވެނި ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެން މީހާގެ އެދުމަށް އަދި ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެސް ނޭނގި ފުލުހުން އޭނާ އަށް ވެދިން އެހީއެކެވެ.