03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 11
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެ ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 16
ގަވައިދާ ހިލާފު، ރަމްޒީ ކައިވެންޏެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ރިސޯޓެއްގައި ރަމްޒީ ކައިވެއްޏެއް ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 4
ކައިވެނި ކުރިތާ ތިން މިނެޓް ފަހުން ވަރި

މިއީ ކުވައިތުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ކުރު ކައިވެނި ކައިވެނި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ކައިވެނި ދެމިއޮތީ އެންމެ ތިން މިނެޓަށެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 3
17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 11
އަލަތު ކައިވެނި ކެޓަގަރީން ފޯމުލި އެންމެންނަށް ފްލެޓް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި 7000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތި މީހުންގެ ތެރެއިން އަލަތު ކައިވެނި ކެޓަގަރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 5
އަނބިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން

އަނބިމީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ އެކު ގުޅުން ބާއްވާކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން ފަޅާ އެރުމާ ގުޅިގެން، ޕެރޫގެ މީހަކު އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018
ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ނުޖެހޭ: މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ފިރިކަލުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ފިރިމީހާ ދައުވާ ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 5
"ފުރިހަމަ" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް!

"ފުރިހަމަ" އަދި "ރަނގަޅު" އަންބަކަށް ވާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް އިންޑިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފެންބޮޑުވިޔަސް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ދިޔައި ކުރިއަށް

ފިލިޕިންސްގައި ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮއްވައި ފެން ބޮޑުވުމުން ވެސް ހަފުލާ ފަސްނުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 35
"ކައިވެނިކުރަން ދޭންވީ ބްރިޖެއް ނޫން، ދަރުބާރުގެ"

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ގުޅާލާ ބްރިޖް މަތީގައި ނޫން ކަމަށާއި ދަރުބާރުގެ ފަދަ އިމާރާތްތައް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 06, 2018 6
އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންގެ ކައިވެނި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންނާ

މި ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާލައިފި ނަމަ، ފުރަތަމަ ހީވާނީ ފޮޓޯގައި ފެންނަ މީހުން ޑަބަލްކޮށް ދައްކަން ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށްފައި ހުރީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ކައިވެނި ކުރި ދެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 131
ބްރިޖްމަތީގައި ކުރާ ކައިވެނީގެ ހަރަދުތައް ސަރުކާރުން

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް މަތީގައި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ކައިވެނީގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 2
އަގުބޮޑު ކައިވެނިތައް އަވަހަށް ރޫޅޭނެ؟

ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ފައިސާ ހުއްޓަސް، ހައްދެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ކައިވެންޏަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް އަންނާނެ މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަކަށް އައިސް ކައިވެނި ހަފުލާތައް ބާއްވަނީ ދެއްކުންތެރި ކަމުގެ ގޮތުންނޭ ބުނާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 5
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިވެނިކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 2) - މެލޭޝިއާގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ކުރި މައްސަލައެއް ބޮޑުވެ ބައެއް މީހުން އެ ކަމަށް ނުރުހުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 11
އަނބިމީހާ ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނި ކުރުވައިފި

އިންޑިއާގައި ހިނގި މި ހާދިސާއަކީ އެ ގައުމުގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ. އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު މިއޮތީ "ހަމް ދިލް ދޭ ޗުކޭ ސަނަމް" އާއި "ޖުދާއީ" ކުޅެ، އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
ރަޝިއާގެ މަހުޖަނަކަށް ދަރިން އަންބަކު ހޯދަނީ

ރަޝިއާގެ މަހުޖަނަކު އިންނާނެ ޒުވާން އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާގެ ދަރިންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 26
އިންނާނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ!

އައްޑޫގެ ބޮޑު ސްކޫލެއްގެ ޒިންމާދާރު މަގާމެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ އަބްދުﷲ ވަހީދު ހުސްހަށި ބަޔަށް ހުންނަތާ ހަތަރު އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ކުރި ކައިވެނި ނާކާމިޔާބުވީ ނަމަވެސް، އަލުން މީހަކާ އިނދެ ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމުގެ އުއްމީދު އޭނާ ކަނޑައެއް ނުލަ އެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ވަހީދުގެ މި ހުވަފެނަށް އެޅިފައިވާ ހުރަހަކީ...

25 މެއި

May 25, 2018 7
ބަފައިބެއާ ހެދި 15 މިނެޓް ތެރޭ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

ދުބާއީގައި ކުރި ކައިވެންޏެއް، އަންހެން މީހާގެ ބައްޕަގެ ދަހިވެތިކަމާ އެކު އެންމެ 15 މިނެޓް ތެރޭ ރޫޅިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 4
މި ވެސް މިހާރު "އަނގޮޓި" އަޅާ ގޮތެއް

އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އަޅާ ގޮތް ވެސް މިހާރު މި އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އަނގޮޓީއަކީ އިނގިލީގައި އަޅުވާ އެއްޗަކަށް ވިޔަސް، އަނގޮޓީގައި އިންނަ އެސް އިނގިލީގައި "އިންދުމުގެ" ޓްރެންޑެއް ވެސް ވަނީ ވައިގައި ހިފައިފަ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 19
ކައިވެނީގެ ކުރިން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ކައިވެނީގެ ކުރިން، ފިރިހެން މީހާ އަށް އަންހެން މީހާ ދިން 50،000ރ. އަނބުރާ އަންހެން މީހާއަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

May 17, 2018 3
އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ އަހާތީ ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާ މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ އަހަން އެތައް ބަޔަކު ފޯނު ކުރާތީ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އެކަން އެންމެ ފަހުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.