10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 8
މާޒިޔާ ކަޓުވާލައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ސެމީ އަށް

ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން، އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓުވާލައި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިދި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 1
މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އަސަދުﷲ އަނިޔާގައި

އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލް ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 4
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހުއްޓުވުނީ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަށް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމް ހޯދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. ލީގުގައި ސެންޓޭ ލަނޑުގެ އީދެއް ގެނައިއިރު، އޭނާ އަށް ގޯލެއް ވައްދާނުލެވުނީ ހަމައެކަނި ސުޖަން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި މާޒިޔާގެ ތާއީދު ޓޮމް އަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ތާއީދުކުރަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން...

October 24, 2016
"މިއީ އެންމެން އެކުވެގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ"

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އިން ހޯދުމަކީ ފުރިހަމަ މެނޭޖްމަންޓަކާއި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 1
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-3 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ތިން ވަނަ ސެމީގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ މެޗުން ވެލެންސިއާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ތިން ވަނަ ސެމީގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު...

October 15, 2016
ވެލެންސިއާ-މާޒިޔާ: ކުރީގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ސެމީ އެއް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އާއި މާޒިޔާ ވާދަކުރާއިރު މި ދެ ޓީމަކީ މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ދެ ޓީމެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބީޖީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން ޖެހިލައިިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
މާޒިޔާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 1-0 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ބީޖީ އިން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ހަވީރު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 5
ލީގާ އެކު އަސަދުﷲ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުހަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމާ އެކު މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސީޒަނަށް މިހާރު ވެސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބާކީ އޮތް ދެ މުބާރާތުގައި ވެސް ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
މާޒިޔާ އިން ދިވެހި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ އަތުން 3-0 އިން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިވުމާ އެކު، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2016 9
ފަހު ސިކުންތުގެ ލަނޑުން މާޒިޔާ ލީގާ ގާތަށް

ފަހު ސިކުންތުގައި މުހައްމަދު އުމެއިރު ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ އެންމެ ފިޔަވަޅަކާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
އަސަދުﷲގެ ހެޓްރިކުން މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު މިރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން 5-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އިން އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

September 20, 2016 5
ދަގަނޑޭ ކެރިއަރުގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ކެރިއަރުގެ ސީނިއާ ލެވެލްގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ފަށާއިރު އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
އީގަލްސް މޮޅުވެ، މާޒިޔާއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކްލަބް އީގަލްސް އިން މިރޭ ހަ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ އަށް ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 5-1 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 16
އަޑޭ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ގެއްލެނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާ އާއި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް އަދި އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.