13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 10
ރޫމޭނިއާގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންޑަރު ކޯޑޯސް މާޒިޔާ އަށް

ރޫމޭނިއާގެ ޔޫތު ގައުމީ ޓީމުތަކުން ފާހަގަކުރެވި އަދި ފަހުން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރު އަންދްރެއި ކޯޑޯސް ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
މާޒިޔާގެ ސާބިއާ ފޯވާޑް ރަކިޗް ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

މި ސީޒަނަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އަށް ގެނައި ސާބިއާގެ ފޯވާޑް އަލެކްސަންޑަ ރަކިޗް މިއަދު އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 8
ކޯޗު ޒިންމާ ނަގައިފި، ކުޅުންތެރިން ވެސް ނަގަން ޖެހޭ

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުގެ ޒިިންމާ ކުރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގައި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެެކްރެޓަރީ އަބްދުލް ވައްހާބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 6
ދަގޭ މަޑުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މާޒިޔާ އިން ދީފި

އާ ސީޒަނަށް މާޒިޔާގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑު ކަމަށާއި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ނެތުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބޭ އުނިކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގައި...

January 07, 2017
"މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމަކީ ޗެލެންޖެއް، އިތުބާރު އެބައޮތް"

މާޒިޔާއާ ހަވާލުވުމަކީ ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 9
ނިއު އާއި މާޒިޔާ އިން ދަގަނޑޭއާ ވާހަކަދައްކަނީ

މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ލައްވާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅުވަން އެ ކްލަބުންނާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މަޝްވަރާކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
އިމްރާން ނެތްތަން ފޫބައްދަން މާޒިޔާ އިން ޕަވެލް ގެންނަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް މާޒިޔާ އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ކިރްގިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޕަވެލް މަޓިއަޝް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 1
މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކޯޗަކަށް ސެކުލޮސްކީ ހަމަޖައްސައިފި

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގެ ތާރީހުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ކޯޗަކަށް، މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ބޮކުރީ ވެސް މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށް ކުޅެން ގައުމީ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހުސެއިން ނިޔާޒް މުހައްމަދު (ބޮކުރީ) ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
"އޮފާ ލިބުނު އެކަމަކު ބޭނުންވީ މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން"

އަންނަ ސީޒަނަށް ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުގެ އޮފާ ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ނިންމީ އެ ކްލަބާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭތީ ކަމަށް ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 5
މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް، ވެލެންސިއާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ގެނައި ބޮޑު ބަދަލާ އެކު، އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމުތަކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ލައްވާލައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭއޮފް ބުރުން ވެލެންސިއާ އަށް ކުރި ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ޓީމު ވެސް ލައްވާލާނީ އެ ގްރޫޕަށެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 3
އުމެއިރާއި އެންޑީއާ އެކު ނުވަ ކުޅުންތެރިޔަކު މަޑުކޮށްފި

މުހައްމަދު އުމެއިރާއި އަމްދާން އަލީ (އެންޑީ) އާ އެކު މާޒިޔާގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިޔަކު އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016
އަޑުބަރޭ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ފެންނާނީ މާޒިޔާ އިން

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުގައި މަޑުކުރަން އެ ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 4
ސުޒޭނަށް މާޒިޔާގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް!

ތިން ސީޒަނަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ރޭ ވަކިވި އަލީ ސުޒޭނުގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލުކޮށް އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް މާޒިޔާ އިން އަދާކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 12
މާޒިޔާގެ ކޯޗުކަމުން ސުޒޭން އިސްތިއުފާ ދީފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައި، އެންމެ ތަށްޓަކާ އެކު ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުމުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަންގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

November 25, 2016 8
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ހޯދައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

November 25, 2016 1
ނޮކްއައުޓް މެޗެއްގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ: އަސަދުﷲ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމު ކަމަށާއި ނޮކައުޓް މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މިރޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ މާޒިޔާ އަށް

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހަތަރު ލަނޑާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 8-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީ އިން އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ފޭދޫ އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 8
މާޒިޔާ ކަޓުވާލައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ސެމީ އަށް

ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން، އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓުވާލައި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިދި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 1
މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އަސަދުﷲ އަނިޔާގައި

އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލް ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.