20 މެއި

May 20, 2018 5
އަސަދުﷲއާ އެކު މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ

ނުވަ މަސް ދުވަހު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރު ހުރުމަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) މިވަނީ ޓީމާ ގުޅިފަ އެވެ. އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެލެންސިއާ ކޮޅަށް އަސަދުﷲ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އޭނާ އެނބުރި އައުމަކީ މުޅި ޓީމަށް ލިބިގެންދާ ފުރިހަމަ ކަމެއް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އާއި...

13 މެއި

May 13, 2018 5
ފަހު ވަގުތު ޓީސީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އަހުމަދު އާރިފް (އާރީ) ފަހު ސިކުންތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޖެހި ގޯލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރ 2-2 އިން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 6
ކީޕަރު އިޔާން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ތަފާތު ދައްކައިފި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއުޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (ދަ ގޭންގް) މޮޅުވިއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އަމާޒުވީ މި މުބާރާތުގެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމު ހޯދި ހދ. ނޮޅިވަރަމް އަށް އުފަން އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް (ޗިކީ) އަށެވެ. މާޒިޔާގެ ލޯން...

07 މެއި

May 07, 2018 3
ގިނަ ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ކަމުގެ އިހުސާސް ނުކުރެވޭ: އަސަދުﷲ

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ނުވަ މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އިތުބާރު ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހުރިހާ ވެސް ޝުކުރެއް ހައްގުވަނީ ކްލަބާއި ގާތް މީހުންނަށް ކަމަށް...

May 07, 2018 2
އަސަދުﷲ އެނބުރި އައި މެޗުން މާޒިޔާ އަށް މޮޅެއް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުވަ މަސް ދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރެފައި ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އެނބުރި އައިސް ގޯލް ޖެހި މެޗުން، މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 5-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
އީގަލްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ސެއިން ވިންސެންޓުގެ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް މިރޭ މާޒިޔާ ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 3
މާޒިޔާ އަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ޓީމެއް: މޯހަން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު އެއީ ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 7
ސައްޓުގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) މާޒިޔާ އަށް ދިއުމުން ބަދަލުގައި ގެނައި އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

April 15, 2018 3
ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ދާދު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މި ދިޔަ ތިން އަހަރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހު މި ސީޒަނުގައި އުއްމީދީ ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ވަނީ މާޒިޔާއާ ގުޅިފަ އެވެ. މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެ އެންމެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 2
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ އަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: އިންމަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަމަށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 3
މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އަސަދުﷲ އެނބުރި އަންނާނެ

ކަކުލަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އެއް ވަނަ އަށް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް މާޒިޔާ އަރައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 5
މާޒިޔާއާ ވާދަކުރާއިރު ނަޒީހު އިތުބާރާ އެކު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ބަލިވި މެޗުން ލިބުނީ ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އޮތީ އިތުބާރާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 7
މާޔޫސްކަމެއް ނެތް، މިއީ ހިތްވަރެއް: ދާދު

ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިޔަކީ މާޒިޔާގެ މިޑްފީލްޑަރު ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އެވެ. ޓީސީން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަަނަށް ތައާރަފްވުމަށް ފަހު ދާދު އައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓްގެ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ދާދު އަށް ފުރުސަތު...

19 މާޗް

March 19, 2018 6
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަރައިފި އެވެ.

March 19, 2018 5
މާޒިޔާ އިން ކުޅެނީ އިންމަގެ ރީތި ކުޅުން: ކިސް

މާޒިޔާ އިން ކުޅެނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ކުޅުނު ފަދަ ރީތި ކުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ މެދު ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ...

11 މާޗް

March 11, 2018 9
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އެންމެ ޕޮއިންޓަކާ އެކު އޮތް މާޒިޔާ އިން މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

March 11, 2018 2
މިހާރު މިއޮތީ ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހިފައި: އިންމަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ނަތީޖާ ނުނެރެވުނަސް ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުން ނަތީޖާ ނެރުން...

02 މާޗް

March 02, 2018 11
ބޮޑު ދެ ބާރުގެ ކުރިމަތިލުން ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުން އުނދަގުލުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު އިން މާޒިޔާއާ ފަސް ޕޮއިންޓް ފެޔަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

March 02, 2018 3
ނިއު ވަރުގަދަ ވިޔަސް މާޒިޔާ އަށް މޮޅުވެވޭނެ: އިންމަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަކީ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މާޒިޔާ އަށް އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް...

01 މާޗް

March 01, 2018 3
އަސަދުﷲ އެނބުރި އަންނަން މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް

އަނިޔާ އަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އޭނާ އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 6
ގްރީން އިން ފަހު ވަގުތު މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ފަހު ހަ މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ވައްދާލި ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 3
ނުކުންނަނީ ސީދާ ތަށްޓަށް، އެކަން ހާސިލްވާނެ: އިންމަ

މާޒިޔާގެ އަމާޒަކީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހުގައި ދައްކާ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެކަން ހާސިލްވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 2
ކެރިއަރުގައި ކުރިއަށްދާން ސަމުއްޓެ އަށް ބޮޑު އަހަރެއް!

ފާއިތުވި ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅެމުން އަންނަ އެއް ޑިފެންޑަރަކީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އދ. މަހިބަދޫ އަށް އުފަން ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އެވެ. ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ވެސް ސަމުއްޓެ ވަނީ ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ. މި ސީޒަނާ...