30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ގްރީން އާއި މާޒިޔާ އެއްވަރު، އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ 1-1 އެއްވަރުވިއިރު، އީގަލްސް އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 4
މާޒިޔާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުން އިންމަ މާޔޫސްވެފައި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ވަރުގެ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 8
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
ލިލީގެ ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
މާޒިޔާގެ އީސަ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް

މާޒިޔާ އަށް މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ) ގެ އަތް ބިންދައިގެން ގޮސް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ނިލަންދޫ ކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން ހަތް ގޯލު ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 7-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 3
ފަހު ވަގުތު އީގަލްސް އަތުން މާޒިޔާ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އިސްމާއިލް އީސާ (މެސީ) ވައްދާލި ގޯލުން 2-2 އިން ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށް މާޒިޔާ އިން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ދެ ޑިފެންޑަރުން ގެނެސް މާޒިޔާ ވަރުގަދަކޮށްފި

ވިކްޓަރީގެ ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕޭ) އާއި ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅުނު އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ (އިއްބެ) ގެނެސް މާޒިޔާ އިން އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 5
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އިން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ވާދަވެރި މާޒިޔާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ޗެމްޕިއަން އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހުގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 2
ފަހު ވަގުތު ވިކްޓަރީ އަތުން މާޒިޔާ އަށް މޮޅެއް

ފަހު ވަގުތު ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 3
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ވެލެންސިއާ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިހުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 1
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 02, 2018 10
މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ދިވެހި ލީގާ ގާތަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކެޕްޓަން އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު މާޒިޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގައެއް ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ކްލަބް...

29 މެއި

May 29, 2018 5
ޔޫވީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ފަހު ގަދަ ހަޔެއްގެ ފަސް ޖާގަ މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 4
ކީޕަރު ހުސެއިން އަށް ރަނުގެ ފުުރުސަތެއް!

މާޒިޔާ އިން އިޓަލީ ގޯލްކީޕަރު މައުރޯ ބޮއެޗިއޯ ދޫކޮށްލުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އެޅިފައިވަނީ މިހާތަނަށް ސީނިއާ ޓީމަށް މެޗެއް ނުކުޅެހުރި ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފްގެ ބޮލުގަ އެވެ. ހީނުކޮށް ހުއްޓައި ހުސެއިން އަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. އޭނާ ހުރީ މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ....

23 މެއި

May 23, 2018 11
މާޒިޔާ އިން އިޓަލީ ކީޕަރު ފޮނުވާލައިފި

މާޒިޔާ އިން އެ ޓީމުގެ އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު މައުރޯ ބޮއެޗިއޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު އޭނާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 7
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ފަހު ވަގުތު ޖުމައިލް ޖަލީލް ވައްދާލި ގޯލުން 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ކްލަބް އީގަލްސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 5
އަސަދުﷲއާ އެކު މާޒިޔާ އިން ތަފާތު ފެންނާނެ

ނުވަ މަސް ދުވަހު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރު ހުރުމަށް ފަހު މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) މިވަނީ ޓީމާ ގުޅިފަ އެވެ. އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެލެންސިއާ ކޮޅަށް އަސަދުﷲ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އޭނާ އެނބުރި އައުމަކީ މުޅި ޓީމަށް ލިބިގެންދާ ފުރިހަމަ ކަމެއް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އާއި...

13 މެއި

May 13, 2018 5
ފަހު ވަގުތު ޓީސީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އަހުމަދު އާރިފް (އާރީ) ފަހު ސިކުންތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޖެހި ގޯލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރ 2-2 އިން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.