23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 93
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 127
2018 ގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ވެރިއެއް: ނަޝީދު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2017 6
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީއަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ

އިއްޔެ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު މާލީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 14
ބިން ވިއްކަނީ ސަރުކާރުގައި ފައިސާ ނެތިގެން: އިންތި

މާލެއިން ބިން ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރީ ފައިސާ ނެތިގެން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ވިއްކާ ބިންތައް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރަކުން އަތުލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 16
އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެ: އަމީތު

އައްޑޫން މި ސަރުކާރަށް ވޯޓް ނުދެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށާއި ތަރައްގީ އަށް ކަންކަން ކޮށް ނުދޭ ނަމަ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ވެސް ކަމަށް ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 37
ރައީސަކަށް އައްޑޫ ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވުނު: އަލީ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީއެއް މި ސަރުކާރަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުގެނެސް ދެއްވުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް ނިންމާނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 7
މަރުތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މީހުން މަރުވުން އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
"ރައްޔިތުންތަކެއް ނެތިކުރަން ގޮވުމަކީ ޓެރަރިޒަމް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންތަކެއް "ނެތިކޮށްލަން" ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ގޮވާލެއްވުމަކީ ހިންގެވި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ ފެނުގެ އަގު ދަށް ކުރެވެން އޮތީ އެ ހިއްސާ ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 47
ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގަތުލު އާންމެއް ކަމަށާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަން އދ. އިން ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިވުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ޓީޗަރުން އުޅެނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި: އެމްޑީޕީ

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިރުވެރި، މަޖުބޫރު ކުރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 20
ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުށްވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 43
މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސްކޮށް، ޖަލްސާތައް ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުގެ މޭޒު އުސް ކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 25
މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި

މާރާމާރީ އާއި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރު އޮތީ ނުކުޅެދިފައި ކަމަަށާއި ގިނަ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމާ ގާތަށް ވެސް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 7
ޒުވާނުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދޭން ގޮވާލައިފި

މާރާމާރީތަކާއި ރޭވިގެން ހިންގާ ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ޒުވާނުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 13
ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 15
"ރޭ މަރާލީ 26 ވަނަ މީހާ، އިންސާފު ގާއިމެއް ނުވި"

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން، ދީފައިވާ އެކި ހަމަލާތަކުގައި ރޭ މަރާލީ 26 ވަނަ މީހާ ކަމަށާއި ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މެރިއިރު ވެސް އިންސާފު ގާއިމްކޮށްނުދެވުނު ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 9
ފާއިޒް ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް: ނަޝީދު

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 25
ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިނުވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުން ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.