22 މާޗް

March 22, 2018 42
ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނިހާން ޗެލެންޖެއް

ގދ. ތިނަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކަނި ބަހުސްކޮށް ބަލިކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެރަށަށް އުފަން، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ޗެލެންޖް ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 22, 2018 42
"މައުމޫން ބާޣީއަކަށް ހެދުމަކީ ނަޝީދުގެ ހުވަފެނެއް"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫ، ބާޢީ އަކަށް ހެދުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން...

March 22, 2018 29
ރާއްޖެއަށް ގެންނަން އުޅެނީ އެހެން ހާލަތެއް: ނަޝީދު

މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން އުޅެނީ އެހެން ހާލަތެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން...

21 މާޗް

March 21, 2018 10
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް، ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 73
ހާލަތު އުވާލިޔަސް ސަރުކާރަށް ހިންދެމިލެވޭކަށް ނެތް؟!

ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މި ސަރުކާރު "ސިއްސުވާލީ" މާ ބޮޑަށެވެ. ޖަލު ގޮޅިއަށް ލައިގެން އުޅުނު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް މިނިވަންކުރަން ނެރުނު ކުއްލި އަމުރުންނެވެ. ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އިތުބާރު އޮތް މުއައްސަސާ އިން ދިން "ލަނޑުން" ސަލާމަތްވާން އޭރު ސަރުކާރަށް އޮތް ހަމައެކަނި "ހަތިޔާރަކީ" ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން...

19 މާޗް

March 19, 2018 18
މުޒާހަރާއަށް ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް ބުނެ އިންތި ފޮލިހަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، މުޒާހަރާ ކުރަން ހިތްވަރު ދެއްވި ކަމަށް ބުނެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު...

March 19, 2018 14
އިބޫއާ މެދު ދެކެނީ ނުރައްކާތެރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ނުވަ ދުވަހަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދު ކުރީ، އެއީ ވެސް މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި...

18 މާޗް

March 18, 2018 56
ނަޝީދު ދެއްވި ހިތްވަރު: "ހިތާމަ އިޝްގަށް ހައްދަވާ"

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށް، އެންމެހާ ދިވެހިންގެ "ހިތާމަ އިޝްގަށް" ހެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި...

March 18, 2018 15
ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 42
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކުރާ ކަމެއް: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ ކުރި މުޒާހަރާ ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޒާހަރާތައް ކުރަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 17, 2018 34
އިބޫ ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދުއަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް އެއް ލީޑަރު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2018 32
މެމްބަރު ފަލާހަށް ބިރުދައްކައިގެން ސުމިތު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހަށް ބިރުދެއްކިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަލީ ހާޝިމް (ސުމިތު) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އީސަ ދޫކޮށްލައިފި

އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަަން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ބަންދުގެ...

March 16, 2018 4
ރޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 23 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއިން 23 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...

15 މާޗް

March 15, 2018 5
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2018 15
މަޝްވަރާ އަށް މަގުފަހިކުރަން އިދިކޮޅުން ޔޫއެންގައި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ފަށަން މަގުފަހިވާނެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އދ.ގެ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރޯސްލަވް ޖެންކާއާ...

March 15, 2018 8
މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އިރު، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 15
މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 14, 2018 87
މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން އުފުލާ ދޯނިތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލް!

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން އުފުލާ ނަމަ ދޯނިފަހަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެެ ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

13 މާޗް

March 13, 2018 4
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2018 4
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޝަހީމް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ މަހުގެ 16 ގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝަހީމް ފުލުހުންގެ ބަންދުން މިއަދު...

10 މާޗް

March 10, 2018 8
އެސްއޯއީގެ ދަށުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ އިތުރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 10, 2018 80
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، މަޝްވަރާތައް ފަށަން ދޫދިނުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން...

09 މާޗް

March 09, 2018 13
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާކަށް ނޫޅޭ: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީއަކީ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ބާރު އަޅާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދަނީ ދޮގު...

March 09, 2018 36
ލެކިއުޓް މާޖިދު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ލެކިއުޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަބްދުލް މާޖިދު (ލެކިއުޓް މާޖިދު) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 50
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ...

March 08, 2018 121
ތައްޔިބު ސިމްގެ އެކްސެސް ދިނީ ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތައްޔިބު ޝަހީމް ބޭނުންކުރަމުން އައި ދިރާގުގެ ސިމް ކާޑުގެ އެކްސެސް ފުލުހުންނަށް ދިނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކަމަށް އަމުރު ކުރުމުން ކަމަށް...

07 މާޗް

March 07, 2018 42
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް އައްޑޫ ޝަރީފް ތާއީދުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ...

March 07, 2018 65
ތައްޔިބުގެ ސިމް ކާޑަށް ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެދެފި

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތައްޔިބު ޝަހީމް ބޭނުންކުރަމުން އައި ދިރާގުގެ ސިމް ކާޑު އެހެން މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް...

06 މާޗް

March 06, 2018 3
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ އެންއައިސީއަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލަން އުޅުނު ބައެއް ފުލުހުން ހަރުގެ އަށް ވަދެ އެ ތަނުގައި ހުރި މުދަލަށް ގެއްލުން...

March 06, 2018 46
އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ބާލަން ފުލުހަކު ވަރަށް އުހަށް!

ސިޔާސީ "ނަފްރަތުގައި" ގައުމު ކެކެމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފުލުހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލް ވަނީ ވެސް،...

05 މާޗް

March 05, 2018 8
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 13
ޕީއެސްއެމްއާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާކުރާނަން: ނިޔާޒް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ސްޓޭޝަނުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހުމަދު ނިޔާޒު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 3
ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި، އަމީތާއި އަބުޅޯ ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 5
ނައީމާއްތަ ދޫކޮށްލައިފި

މި މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އާއި އެހެން ބައެއް މީހުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.