04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށް ވާ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 22
ބޭނުންނުވާ ބޭސްތަކެއް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކުރި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ނުވާ ބޭސްތަކެއް، ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 10
އަގު ހެޔޮކޮށް ރާއްޖެ އަށް ބޭސް ގެންނަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޭސް ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
އޭޑީކޭ އިން ހުޅުމާލޭގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

އޭޑީކޭ އިން ހުޅުމާލޭގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 15
ފުރަތަމަ މަސައްކަތު މީހަކަށް، މިހާރު ޖީކޭޓީގެ ދިރުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އަމިއްލަ ފާމަސީއަކީ ކޮބައިކަމެއް ގިނަ މީހުން މިހާރު ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެހާވެސް ފާމަސީތައް މާލޭގައި ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފާމަސީ އާއި އެތަނުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރި ފާމަސިސްޓް އެ ހިދުމަތުގައި ދެމިހުންނަތާ މިހާރު ވަނީ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފަ އެވެ.