19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 2
މޭ އަންދާތީ ދޭ ބޭހަކުން ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ

ގޭހުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޑޮކްޓަރުން އާދަކޮށް ލިޔެދޭ މަޝްހޫރު ބޭހަކުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
އޭޑީކޭ އިން ހުޅުމާލޭގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

އޭޑީކޭ އިން ހުޅުމާލޭގައި ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބޭސްކާއިރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ

ބޭސް ކާއިރު ފެނުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މީހުން ބޮނީ ޖޫހެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ބޭސް ކާއިރު ބޯންޖެހޭނީ ފެން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ހުތް މޭވާގެ ޖޫސް ބުއިމުން ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އިންޑިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އައި.އެމް.އޭ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 2
އިންސާނުންގެ ނޭފަތުގައި އާ އެންޓިބަޔޮޓިކްތަކެއް

އިންސާނުންގެ ނޭފަތް ތެރޭގައި ހިނގާ ބެކްޓީރިއާގެ ހަނގުރާމަ ދިރާސާކޮށް ބެލުމުގެ ތެރޭގައި އެންޓިބަޔޮޓިކްގެ މުޅިން އާ ވައްތަރުތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 15
ފުރަތަމަ މަސައްކަތު މީހަކަށް، މިހާރު ޖީކޭޓީގެ ދިރުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އަމިއްލަ ފާމަސީއަކީ ކޮބައިކަމެއް ގިނަ މީހުން މިހާރު ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެހާވެސް ފާމަސީތައް މާލޭގައި ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފާމަސީ އާއި އެތަނުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރި ފާމަސިސްޓް އެ ހިދުމަތުގައި ދެމިހުންނަތާ މިހާރު ވަނީ 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފަ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016
އިންޖެކްޝަނަކުން ލޭހޮޅި އަށް ފޮނުވޭ ވަރުގެ ކެމެރާއެއް

ޖަރުމަނު އިންޖިނޭރުން ވަރަށް ކުޑަ ކެމެރާއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. ކެމެރާގެ ސައިޒު ހަކުރުފުކަކަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އިންޖެކްޝަން ކައްޓެއްގެ ތެރެ އަށް، އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނެތި، ލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. ދެ އިސްތަށީގެ ފަލަމިން ހުންނަ ވަރުގެ "އޮޕްޓިކް ފައިބާ"އެއްގެ ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްލެވޭހާ ވެސް އެ ކެމެރާ ކުޑަ...

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއްގެ އަތުން ކިތައް މީހުން މަރުވޭތަ؟

ތިޔަ އަދަދު ހާމަކުރުން އަހަރެމެންގެ އަޚްލާގީ މިންގަނގާ ފުށުއަރަ އެވެ. ކިޔުންތެރިން ބިރުގެންފާނެތީ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާދަމާ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރާ މީހަކު ވެސް ހިމެނިދާނެ އެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށް އޭނާ އިންކާރުކުރީ މި ލިޔުން ކިޔުމަށް ފަހު ކަމަށް ބުނާކަށް ނޭދެމެވެ.