05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 3
ބިދޭސީ ސިފައިން ސީރިއާ އިން ބާލަން ބޭނުން: ސައޫދީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސީރިއާގެ މިނިވަންކަން އެ ގައުމަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 3
ސައުދީ އާއި ގިނަ ގައުމުތަކަށް މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތީގައި

ރިޔާޒް (މެއި 16) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މި އަހަރު މުލަ ރޯދަ ވާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 16
އަމީރު މުހައްމަދާ އެކު ރަސްކަމަށް ބަދަލެއް އަންނާނެބާ؟

މިހާރުގެ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 1932 ވަނަ އަހަރު އުފެދުމާ ހަމައިން ފެށިގެން ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް އުސޫލަކީ، ދައުލަތުގެ ބާނީ ކަމަށްވާ އަބްދުލްއަޒީޒްގެ އުފަން ދަރިންނަށް ރަސްކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމު އޮތުމެވެ. އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ރަސްކަމުގައި (ސެޕް 22، 1932 ން ނޮވެމް 9، 1953 ށް) ދެ ބޭފުޅަކު ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިރު އެ ދެ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 6
ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކަށް ގަތަރުގެ ފާޑުކިޔުން

ދޯހާ (ޖޫން 5) - ގަލްފުގެ ތިން ގައުމަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ގަތަރުން އެ ގައުމުތަކަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 5
އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ: ވަލީދު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އަންހެނުން ކާރު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ސައުދީ އެމްބަސީ ރޯކޮށްލި މީހުން ޖަލަށްލައިފި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 6) - ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ އަށް ހަމަލާދީ އެ ތަނުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހުން ޖަލަށްލުމަށް އީރާނުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސީސީއަށް ކުރެއްވި "މަލާމާތާ" އެކު މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 1) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިސްލާމީ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިޔާދު މަދާނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ އަށް ކުރެއްވި މަލާމާތަކާ ގުޅިގެން މިސްރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ވަނިކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 1
ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮން ގޮއްވުން ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި

ޖިއްދާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ހުޅަނގުގެ ޖިއްދާގައި މި މަހު ކުޅެން އޮތް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު ހާދިސާއެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 13
މައްކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ގޯނާކުރުން

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - އީރާނުގެ މަދަދު ލިބޭ ޔަމަނުގެ ހޫތީން މައްކާ ސަރަހައްދަށް ބެލިސްޓިކް މިސައިލުން ހަމަލާދޭން އުޅުމަކީ ދުނިޔޭގެ 1.5 ބިލިއަން މުސްލިމުންނަށް ކުރަން އުޅުނު ގޯނާއެއް ކަމަށް ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަބްދުއްރަހުމާން އަލް ސުދައިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 3
ސައުދީ ޕްރިންސަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 19) - މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މީހަކު މެރި ކަމުގެ ކުށުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕްރިންސެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 1
ޔަމަނުގެ ޖަނާޒާ ހޯލަށް ބޮން އެޅުނީ އޮޅުމަކުން: ސައުދީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންގެ ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ހޯލަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޮން އަޅާ 140 މީހުން މަރާލީ މޮޅުމަކުން ކަމަށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 2
ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ސައުދީގެ ބޯޓެެއް ބައިވެރިވި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 11) ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ބައިވެރިވި ކަމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވި ކަމަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 1
ތެލުގެ އަގު 60 ޑޮލަރަށް އަރައިފާނެ: ސައުދީ އަރަބިއާ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 10) - މި އަހަރު ނިމޭއިރު ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 60 ޑޮލަރަށް އެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2016 1
ސައުދީ ބޯޑަރުގައިވާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދޭން ގޮވާލައިފި

ސަންއާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 140 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު ސައުދީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ތިބޭ ސިފައިންނަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 140 މީހުން މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން...

October 09, 2016 4
ޔަމަނުގެ ޖަނާޒާއަކަށް ހަމަލާދީ 140 މީހުން މަރާލައިފި

ސަނާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަނާގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ބޮން އަޅާ 140 މީހުން މަރާލާ، 500 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 5
ސީރިއާގެ 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން އެހީވަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި މިހާރު ހިންގާ ހަނގުރާމައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު 150 ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 8
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ސައުދީއަށް އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އީރާނުގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 1
ސައުދީން ވިސާއަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 1
ސައުދީގައި ޑްރަައިވަރުން ޑްރަގަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ޑްރައިވަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޭ އިރު ޑްރަގު ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 7
ސައުދީ ވަޒީރުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރީ ކިހާވަރެއް؟

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ވަޒީރުންނާއި ޝޫރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ...

September 30, 2016 2
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ބިލާމެދު ސައުދީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 4
ސައުދީގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި...

September 27, 2016 17
"ފިރިހެން ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނިޒާމް" ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ވަރުގެ ފެރިހެން ބެލެނިވެރިއަކާ އެކު ނޫނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނުންނަށް ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ނިޒާމު ނިމުމަކަށް...