27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 4
ސައުދީގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 27, 2016 1
އަހުމަދީނިޖާދު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ވާދަ ނުކުރެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ...

September 27, 2016 17
"ފިރިހެން ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނިޒާމް" ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ވަރުގެ ފެރިހެން ބެލެނިވެރިއަކާ އެކު ނޫނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނުންނަށް ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ނިޒާމު ނިމުމަކަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
ހަ މަސްތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީރިއާއަށް އެހީ ލިބިއްޖެ

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސީރިއާގެ ހަތަރު ޓައުނަކަށް ހަ ދުވަސް ދުވަހު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހީގެ ތަކެތި ލިބިއްޖެ އެވެ.

September 26, 2016 2
ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ދަނީ ދޮގު ހަދަމުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސީރިއާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އިން ހަދަނީ މުޅިން ދޮގު ކަމަށާއި އެ ގައުމުން ދަނީ ސީރިއާގައި ވަރަށް "ނާތަހުޒީބު" އަމަލުތައް ހިންގަމުން ކަމަށް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 8
ދީނާ ދެކޮޅު ކާޓޫނުކުރެހި މީހާ ކޯޓު ބޭރުގައި މަރާލައިފި

އައްމާން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރެހި ޖޯޑަންގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ނާހިދު ހައްތާރު ގަޔަށް ކޯޓު ބޭރުގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ރައީސްގެ ނުބައި ވީޑިއޯއެއް ދެއްކުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީގެ ކުރީގެ އިންޓަވިއުއެއް އޮޅުމަކުން ދެއްކުމުން ސަރުކާރު ޓީވީ ސްޓޭޝަނުގެ ނިއުސް ހެޑް މުސްތަފާ ޝެހަތާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

September 22, 2016 3
ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އީރާނުގެ އަންހެނުން ބައިސްކަލަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އަންހެނުން އާއްމު ތަންތަނުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އެ ގައުމުގެ އަންހެނުން ސައިކަލާއި...

September 22, 2016
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެއްޖެ

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިސްރުގެ އައްސޭރިން ބޭރުން ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 42 މީހުން ކަނޑުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
ސީރިއާގެ އެހީގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަމަލާ ދިނީ ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސީރިއާގައި އެހީ ހިފައިގެން ދިޔަ އދ. ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ހަލަބު ސިޓީއާ ކައިރިން ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަޝިޔާ އިން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި...

September 21, 2016 3
މުސާރަ ނުދީގެން ސައުދީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ އަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މުސާރަ ނުލިބިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިރުމަތީ ހިސާބެއްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ސައުދީގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އައިއެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކާއި އެނޫން ވެސް ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދޭން ރާވަމުން ދިޔަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮތް 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 1
30 ފަހަރު ހައްޖުވި އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއްގެ ވާހަކަ

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު 30 ފަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އިންސާނީ ހައްގަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ މުދާ ހިފަހައްޓައިފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިސްރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ފަސް މީހަކާއި އަމިއްލަ ތިން ޖަމާއަތެއްގެ އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން...

September 18, 2016 3
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިއާއިން އެތައް ބަޔަކު މަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. އަދި މި ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 2
ނަތަންޔާހޫގެ ވާހަކަތައް ބާންކީ މޫން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނުން ބޭނުން ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވުމުން އދ.ގެ...

September 17, 2016 4
އައިއެސްގެ މައުލޫމާތު ފަތުރާ ވަޒީރު މަރާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ ޖަމާއަތުގެ އިންފޮމޭޝަން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 7
އިނގިރޭސި ސަފީރު އިސްލާމްވެ ހައްޖު ވެސް ކޮށްފި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ސަފީރު އިސްލާމްވެ މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
ސްޓްރޯކެެއް ޖެހުނު ޕެރޭޒްގެ ހާލު ކުޑަތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދާ އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒުގެ ހާލު ވަރަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ އަށް...

September 15, 2016 3
1.8 މިލިއަން ހައްޖުވެރިން 5000 ކެމެރާ އިން ބެލި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި ގާތްގަނޑަކަށް 1.8 މިލިއަން މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް 5،000 ކެމެރާ މެދުވެރިކޮށް މޮނިޓާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމށް ސައުދީގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 2
ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖާ ނުގުޅުވޭނެ: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ނުގުޅުވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ސުލްހައިގެ ޕްލޭނާ އެކު ސީރިއާ އަށް ބޮމުގެ ވާރޭއެއް

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސީރިއާ އަށް ސުލްހަ ހޯދުމަށް އެމެރިކާ އާއި ރަޝިޔާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްދީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ، ރަޝިޔާ އެއްބަސް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސީރިއާ އަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ އާ ރަޝިޔާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 15
ސައުދީ އަށް މުސްލިމުން އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ސައުދީ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 1
ބަހުރޭނު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަހުރޭނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ނަބީލް ރަޖަބު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 13
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި 1،400 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ދައުވަތަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ 60 ގައުމެއްގެ 1،400 މީހުންގެ ތެރޭން 645 މީހުން މިހާތަނަށް ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް...

September 05, 2016 1
ސީރިއާ-ތުރުކީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުން އައިއެސް ފައްސާލައިފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސީރިއާ އާއި ތުރުކީ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ސަރަހައްދުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފައްސާލެވިއްޖެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދިރިމް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 7
ޝައްކު ކުރެވޭ އެކަކަށް ވެސް ސައުދީއަކަށް ނުވަދެވޭނެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޝައްކު ކުރެވޭ ބެކްގްރައުންޑް ހުރި އެކަކަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެތެރެ ނުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 4
އައިއެސްގެ ހަމަލާތަކުގެ އިސް ރޭވުންތެރިޔާ މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 31) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަމަލާތައް ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ލީޑަރު ސީރިއާގައި މަރާލަފައިވާ ކަމަށް އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ބުނެފި އެވެ.