17 މެއި

May 17, 2019 3
ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ސިފައިން ހިތްވަރެއް ނުދޭނެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އިރު ސިފައިން އަޅާނުލައި ތިބޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަހައްޓަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 16) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 14
"ސިފައިން ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ"

ސިފައިން، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯއްދައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 4
ސޫދާން ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

ޚަރްތޫމް (އެޕްރީލް 15) - ސޫދާންގެ ކުރީ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން އެ ގައުމުގެ މިލިޓަރީ ކައުންސިލުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ސޫދާންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޑިމާންޑްތައް ހުށަހަޅައިފި

ޚަރްތޫމް (އެޕްރީލް 14) - ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު ބަޝީރުގެ 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އިހްތިޖާޖަށް ނުކުތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޑިމާންޑްތައް ސިފައިންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
ބަޣާވާތުގެ ލީޑަރު އެއް ދުވަސް ފަހުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ޚަރްތޫމް (އެޕްރީލް 13) - ސޫދާންގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރުގެ 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި އެ ގައުމުގެ މިލިޓަރީ ކައުންސިލްގެ ވެރިޔާ އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވާދު އިބްން އައޫފް އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް: އީރާން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 9) - މެދުއިރުމަތީގައި އޮތް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ ވެސް ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 60
އުމަރު ދައްކާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތެއް ނެތް:ސަރުކާރު

އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އެކަން އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ދިވެހި ސިފައިންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 10
އިންޑިއާގެ ބޯޓުތަކުން ޕާކިސްތާނަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާގެ ހަނގުރާ މަތީ ބޯޓުތަކުން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވައިގެ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ވެނެޒުއެލާ ސިފައިން ފިލައިގެން ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަނީ

ބޮގޯޓާ (ފެބްރުއަރީ 25) - ވެނެޒުއެލާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުން ފިލައިގެން ކޮލަމްބިއާ އަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 6
"އިންޑިއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ ރައްދު ވަރުގަދަވާނެ"

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 23) - އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ރައްދު ދިނުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާ އަދި އެ ދޭ ރައްދު ހަމަލާ ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 3
ރަޝިޔާ ސިފައިން ސްމާޓްފޯނު ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އިރު ރަޝިޔާ ސިފައިން ސްމާޓްފޯން ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 117
ރާއްޖެ ހިފިދާނެ؛ ނާހަމަ ތެދެއް؟

ނާ ހަމަ ތެދެއް ހެއްޔެވެ؟ އިންޑިއާ އަކީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރާއްޖެ ހިފައި އަޅުވެތިކުރެވޭހާ ބާރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތް ގައުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި ރާޑަރުތަކެއް ވެސް ބަހައްޓަނީ އެ މީހުންގެ ބޭނުމަކު ވެސް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ސެޓެލައިޓުން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ކޮންމެ ތަނެއް ވަގުތުން އެހަރަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 2
ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ކަރާކަސް (ޖެނުއަރީ 31) - ވެނެޒުއެލާގެ ސިފައިންނާ އެކު ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގުއައިޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ބޭރުގެ ހުރިހާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބާނެ

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 28) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް އެ ގައުމުން ފައިބާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 4
ގޭބޮންގެ ސިފައިން ބަޣާވާތް ކޮށްފި

ލިބްރެވިލް (ޖެނުއަރީ 7) - ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގޭބޮން އަށް ސިފައިން މިއަދު ބަޣާވާތެއް ގެނެސްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 4
އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ވީޑިއޯ ނެގި ދަރިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 1) - މިސްރުގެ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް އަރާ ގޮތަށް ވީޑިއޯ ނެގި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 19 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކު އިސްކަންދަރިއްޔާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 76
ޗައިނާއާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ދީގެން

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ އެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓެން އޮތީ ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ކަމަށާއި އެފަދަ ހުއްދައެއް އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިނުމުގެ...

November 29, 2018
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 11 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 32
ބޭރުގެ އަސްކަރީ ބަނދަރަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ ބަނދަރެއް ހަދަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 182
ހެލިކޮޕްޓަރު: އިންޑިއާގެ ބިރުވެރި "ހަދިޔާ"

ބޮޑު ކަމެއް ޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް އެހީ ވިޔަސް، އިންޑިއާއާ މެދު ދިވެހިން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެކަން އެއީ ހަގީގަތެކެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ގެންދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ބަދަލުކޮށް، އާ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް...