16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 13
އެމްއެމްއޭގެ ފުރަތަމަ ސްކޮލާޝިޕް ޔަޒާން އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އޭލެވެލްގެ އެކައުންޓިން އާއި ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް އިން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ހޯދި އަބްދުﷲ ޔަޒާން ރަޝީދަށް، އެމްއެމްއޭ އިން ސްކޮލާޝިޕް ދީފި އެވެ.