15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 25
އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާދެއްވަނީ؟

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމުގެ އަޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 6
ވަކި ލާރި ނެގޭ ދެ ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓައިފި

ވަކި ލާރި ނެގޭ ދެ ވެންޑިން މެޝިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގައި ބަހައްޓައި، މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 10, 2017 13
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 11
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު މާދަމާ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ފަސް ރުފިޔާ އާ ނޫޓު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 10
ފޮރެކްސްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވޭ!

ބޭރު ފައިސާއިން އިންވެސްޓްކުރުމުން ފައިދާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހިންގާ ފޮރެކްސް (ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް) ޓްރޭޑިންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 6
ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ ރުފިޔާ ނެރެފި

އާ ޑިޒަނަކާ އެކު، ބަރުދަން ލުއިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާ ދެ ރުފިޔާގެ ފައިސާފޮތި މިއަދު ހެނދުނު އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 9
ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެނީ

ދެ ރުފިޔާގެ އާ ފައިސާފޮތި މާދަމާ ނެރެ، އާއްމުންނަށް ބޭނުންކުރަން ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2017 7
އެމްއެމްއޭ އިން ނެގި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކާ އެކު ހެދި ކަރަންސީ ސްވޮޕް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ދައްކަން ޖެހޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު މިދިއަ މަހު އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް،...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 31
އަހަރެންގެ ހުވަފެނީ ގެ

ދަރުބާރުގޭގެ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ފެނުނީ، އަމިއްލަ ގެއެއް (ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް، ގެ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.) ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ހުވަފެނުގައި ތިބި މީހަކަށް، އިތުރު ހުވަފެނެކެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނު ގަސްތަކުގެ މަންޒަރުތަކެއްގެ ސިފާގައި، މުޅި ތަން އޮތީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. އެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ދިރާގަށް ދީފި

މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ދިރާގަށް ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

July 08, 2017 16
ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ: ގެދޮރާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ އަށް ވަދެ އިރުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފި ނަމަ، މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގެދޮރު މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 6
އެސްބީއައި އިން މޮބައިލް ބޭންކިން ތައާރަފް ކޮށްފި

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2017 30
ގެދޮރު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ދަށްކުރަން ޖެހޭ: އަޒީމާ

ގެދޮރު ހޯދަން ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ދަށްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 06, 2017 112
މިދަނީ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަމުން: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގަ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގެ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

21 ޖޫން

June 21, 2017
ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

މާލީ އިދާރާތަކާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަން އަންނަ މަހު ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 127
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓާ އެކު ދަގަނޑޭ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

މުއާސަލާތުކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، މިދިޔަ އަހަރު 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު 108.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 24
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓު އަންނަ މަހު ތައާރަފު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 1
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ސީބީއެމް ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމަށް ހިންގާ އެސްއެމްއީ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގައި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ބީއެމްއެލްގެ މުއާމަލާތްނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އާންމުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގައި ހުރި މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓާ މެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިން އަންގައިދިނުމަށް އެދި އެ ބޭންކުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވް ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޑޮލަރުގެ ރިޒާވްގެ ތެރެއިން، ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
އެސްބީއައިގެ 319 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ

ބޭނުންނުކުރާތާ ގިނަ ދުވަސް ވީ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމުގެ ނޯޓިސް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އިން ނެރެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 55
ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކުން ބޭލި ފައިސާ ފޮށިތަކެއް ނުވައްދާ

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކުން ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ބޭލި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް އެ އޮތޯރިޓީން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.