25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 9
12 މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނިކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިއްޖެ

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނިކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 64
ބަންދުކުރީ ބަންގަލޯއެއްގައި، އެއީ ހައްޔަރެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓީ ބަންގަލޯއެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ހައްޔަރެއް ކަމަށް ވާތީ އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ޔޮޓަކުން ޑައިވްކުރަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ކައްދޫ ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓަކުން ފްރީ ޑައިވް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 9
ބެހޭ އުޅަނދާއި މީހުން ހޯދުމަށް ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރަނީ

ބެހޭ އުޅަނދާއި މީހުން ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ސޮފްޓްވެއާއެއް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 2
ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީއިރު ވެސް ނުފެނޭ

ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ތިން ދުވަސްވީ އިރު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 54
ކޯސްޓް ގާޑު ބިލްޑިންގުން މަގުމައްޗަށް މީދާ ނިކުންނަނީ!

ކޯސްޓު ގާޑު ބިލްޑިންގް މީދާ "ހާއްޔަކަށް"ވެ އެތަނުގެ ބޭރުން މަގުމައްޗަށް މީދާ ނުކުންނަން ފަށައިފި އެވެ.

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

February 17, 2017 2
ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ފީނި މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

އދ. ހުރުއެޅި ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގެ ކައިރި އަށް ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ޑައިވިން އަށް އިއްޔެ ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
20 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

މާލެ އިން ފުރައިގެން 20 މީހުންނާ އެކު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރި "ނާރެސް" ބޯޓު މިރޭ ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

February 13, 2017 2
ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމުގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޯވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 15
ހިންމަފުށްޓަށް ވަޒަން، އެކަމަކު ވެސް ބިރެއް ނެތް!

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ހަދާފައި ހުންނަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރުގަ އެވެ. އަދި އެއީ ހަތިޔާރުގެ ތަމްރީންތައް ހަދާ ތަނެއް ނަމަ، އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ވަރަށް ދުރުވާނެ އެވެ. އެއީ އެ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 111
ގިރިފުށިން ހިންމަފުއްޓަށް ވަޒަނެއް ނުފޯރާނެ: މިނިސްޓަރު

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް އަރާފައި އިން ވަޒަނަކީ، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނެއް ނޫން ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް...

February 05, 2017 28
މިފަހަރު ވެސް މަރުގެ އެތިފަހަރެއް، ސިފައިން ހިމޭނުން!

ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަށް، 2015 ގައި، އެރި ވަޒަން މީހަކަށް އަމާޒުވި ނަމަ އެކަން ވާނީ މަރުގެ އެތިފަހަރަކަށެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ހާދިސާ ހިިނގީ މިދިއަ ބުދަދުވަހު އެވެ. ރަށާ ކައިރީގައި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 31
ހިންމަފުށީ ގެއެއްގެ ދޮރަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަޒަނެއް!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ގެއެއްގެ ކުޑަ ދޮރަކަށް ވަޒަނެއް އަރައިފި އެވެ.

February 01, 2017 3
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިންޑިއާއަށް

މަތިންދާބޯޓަށް އަރާ ސިޑިއެއް (އެއާސްޓެއާ) ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގެ ބުރަފަތީގެ ފިޔަގަނޑުން ޖެހުނު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 12
ސިފައިންގެ އަށް ޕައިލެޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އަށް ތިން ޕައިލެޓުންނާއި ހަތަރު އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 10
އޮޅުންބޮޅުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ދިނުން

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ލުއިތައް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ތަަފާތު އޮފީސްތަކުން ތަފާތު ޚިދުމަތް ދޭ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ބައެއް އޮފީސްތަކުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 19
ދޯނިތައް އަޅާފައި މަސްވެރިން ނިޔަމި ކޯހުގައި

ހއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހެއް އެ އަތޮޅު އިހަވަންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

January 29, 2017 23
ނާޒިމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކި އުޒުރު ހުސްވެއްޖެ: އަދާލަތު

ނުހައްގު ދައުވާއަކާއި ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތަކުން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެން ސަރުކާރުން ދައްކަމުން ދިޔަ ދެކޮޅު...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 16
މޫދު ކަސްރަތުން އުތީމު އުފަލުން ފޮޅިފައި!

ހއ. އުތީމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު އަތިރިމައްޗަށް ޖަމާވަނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ އެވެ؛ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އެކުވެރިކަން އާލާވެ، އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ވަރުގަދަވުމެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަސްލަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މޫދު ކަސްރަތެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 7
ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ އެކި އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސްޕެއާޕާޓްސް އިންޑިއާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 5
ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނަކީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނޫން ކަމަށާއި އެ ތަންތަނުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 4
ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުނު ހިސާބުން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮތް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 6
މޫދަށް އެރުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 32
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މަހަށް ނިކުތްތާ 20 ދުވަސް ފަހުން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މަސްވެރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކޯސްޓް ގާޑުން ސަލާމަތް ކުރުން ދިވެހި...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 17
ކޯސްޓުގާޑުން ރާއްޖޭގެ ނަން ރީތި ކޮށްދީފި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގެއްލުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދުމުގައި ކޯސްޓްގާޑުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާތީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.