18 ޖޫން

June 18, 2019 39
ޣަފޫރުގެ ފާޑު ކިޔުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް: ތިއީ ބޮޑުވަރު!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ އެކު، ގައުމު ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސަ (ގަޕޯ) އެ ކޯޓަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 26
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ރުޅިގަނޑު ގާސިމަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް "ބަޣާވާތެއް" ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި، މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް އެމަނިކުފާނު މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.