04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 11
މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަނީ ދޮގު:އުޝާމް

އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލުން ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު އުޝާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 3
ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ނުހުންނާނެ: އުޝާމް

މަހުޖަނުންގެ ނުފޫޒު ދަށުވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 6
ޖޭއެސްސީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާކުރަންޖެހޭ: އުޝާމް

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 24
ހުންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި: އުޝާމް

ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިހްސާސްތައް ގާތުން އަޑުއަހާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ނުފިއްލަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 35
އުޝާމް ވިލިމާލޭ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 13
ޑެޕިއުޓީ އޭޖީގެ މަގާމުން އުޝާމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް އެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.