28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 61
2018 ގައި ވާދަކުރަން ތިބީ ކޮން ބައެއް؟

ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، 2018ގެ ޖޫން މަހާއި އޮކްޓޫބަރު މަހާ ދެމެދު ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 11، 2018 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާނޭ ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމާ ދެމެދު ބާކީ އޮތީ އެއް އަހަރާއި ހަތް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 27
"މައުމޫން ނެތި ޔާމީނަށް ތިން ޕަސެންޓް ވެސް ނުލިބޭނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ލޯބިވާ ބޭބެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަމަލުފުޅުން ދައްކަވަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް ކަމަށާއި މައުމޫނާ ނުލައި 2018 ގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 10
އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން ޖޭޕީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
ކާޑުގެ އަގުހެޔޮކުރަން ޖޭޕީން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ބޭކާރު ހަރަދުތައް ހުއްޓާލައި ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 61
ގާސިމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ފުރުސަތު ލިބިދާނެތަ؟

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ވާދަކުރާނެކަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އިތުރަށް ކެކިގެން ހިނގައިދާނެކަން މިހާރު ވަނީ ޔަގީންވެފަ އެވެ. ޖޭޕީން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަށް، އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރިއިރު، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ، ޖޭޕީގެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 60
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ޖޭޕީން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކައުންސިލުން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 16
ގާސިމާއި ކޯލިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރަކު ބިލާ ދެކޮޅު

އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އެ ކޯލިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރަކު އެ ވިޕާ ހިލާފުވުމުގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް އެއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ވޯޓު ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 44
ގާސިމް ކުއްލި ގޮތަށް ތައިލެންޑަށް

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދު ހުށަހެއްޅުވި ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު، މާދަމާ ވޯޓަށް އަހަން އެޖެންޑާކޮށްފައި ވަނިކޮށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖޫމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ތައިލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 39
އަބުރުގެ ބިލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވާ ދޮރެއް: ގާސިމް

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލަކީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގަން ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއް ކަމަށާއި އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 18
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ގުޅުމަށް ގާސިމަށް ދައުވަތު ދީފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އިއްތިހާދު މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕިޒިޝަންއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މިރޭ ދައުވަތު ދީފައި ވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 54
"އެ ބޭފުޅާ އަތުގައި ކާލާ މަންނައެއް ނޯންނާނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭނާއާ ވާދަކުރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަތުގައި މިފަހަރު "ކާލާ މަންނަ" ނޯންނާނެ ކަމަށް، އުމަރު ނަސީރު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 14
ވިލާއިން މީރާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާތައް ގެންގޮސްފި

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރި ތިން މައްސަލައެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް...

July 01, 2016 25
ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ގާސިމްއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ މިރޭ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 31
ފަހުގެ ޕްރައިމަރީން ބާރު ލިބުނީ ގާސިމަށް: ޒަމީރު

އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދޭން ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީން "ހުރިހާ މޮޅެއް" ލިބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.