24 ޖުލައި

July 24, 2019 46
ސަރުކާރު ހިންގަނީ މަޖިލިހުން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔައިފި!

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ހިންގަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 5
ޕްރީސްކޫލްގެ ބިލް މަޖިލިހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުދިންގެ އުމުރުން އެއް އަހަރުން ފެށިގެން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 28
1 އަހަރުގެ ކުދިން ސްކޫލަށް ވައްދަން މެމްބަރުން ދެކޮޅު

އުމުރުން އެއް އަހަރުގެ ކުދިން ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 12
1 އަހަރުވުމުން ޕްރީސްކޫލްގައި ބައިވެރިކުރަން އިސްލާހެއް

އުމުރުން އެއް އަހަރުން ފެށިގެން ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 33
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފަޒުލް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 19
ޝަހީރު، އެސްޓީއޯ އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަދި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަހީރު މިއަދު އެ ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 5
ފެން ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ދޭ އައު އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާ އިމާރާތެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 37
މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ 37 މިލިއަން "ފެނަށް"!

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރިއިރު، އެކަން ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބާ މެދު އެ ކުންފުނިން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 29
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ހަދާ 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 1
ބަރެސްދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ލ. ބަރެސްދޫގައި ވަގުތީ ގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 14
ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް، 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 5
ދުވާފަރު ފެން ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރ. ދުވާފަރުފައި ގާއިމްކުރާ ފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 2
ތާޒާ ފެނަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ތިން ސެޓްފިކެޓް

ތާޒާ ފެން އުފައްދާ އައިލެންޑް ބެވްރޭޖަސް މޯލްޑިވްސް (އައިބީއެމް)ގެ ހިދުމަތްތަކަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުންގެ ތިން ސެޓްފިކެޓް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 19
ފެން ބޮޑުވުން ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީ އަށް

އަމީނީ މަގާއި ކަންބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން 12.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 1
ރިސައިކަލް ތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

ރިސައިކަލް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މައުރަޒެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 21
މާލޭގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017
ޕެވިލިއަން ލަސްވަނީ ފްރެންޗައިޒް މިންގަނޑަށް ގެންނާތީ

ރަސްފަންނުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ އެކު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕެވިލިއަންގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ އެތަނުގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުން ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތަން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ޕެވިލިއަން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 4
ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ދުވާފަރުގައި

ރ. ދުވާފަރުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން، ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާއެއް ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.