21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 32
ޝާހިދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 38
ސައީދު ހެއްދެވީީ އިތުރުފުޅެއް، އަމާޒަކީ ރަނިންމޭޓުކަން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި އެފަދަ...

February 15, 2018 54
ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" މިއަދު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމަނިކުފާނަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 7
އެމްއޭސީއެލްގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ 14 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 4
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބުންތަކެއް އެކި ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުތަކާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުންތަކެއް އެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 27
ކާން ދޭ އަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަތް އެޅިން: ސައީދު

ކާން ދޭ އަތުގައި ދަތް އެޅި ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 4
އެއާޕޯޓުގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯއަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ޓާމިނަލެއް ހަދަން މިއަދު ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 10
އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާއިރު ރީތި ތަނަކަށް ހަދަން ޖެހޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރާއިރު، އެއީ ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 33
އެސްޓީއޯއިން 25،000 ޓަނުގެ ތެޔޮޓޭންކަރެއް ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯއިން 25،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ އުފުލޭ ޓޭންކަރެއް ގެނެސް، ތެލުގެ ވިޔަފާރި ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
ހޮންކޮންގާ އެކު ހަދާ އެފްޓީއޭ އިން ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރާނެ

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ހެދުމުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
އެފްޓީއޭގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައީދު ހޮން ކޮންގަށް

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 73
ޖީއެމްއާރު ގެނައީ ގައުމު ފަގީރުކޮށްލަން: ސައީދު

ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމަކީ ދިގު ދެމިގެންވާ ފަގީރު ކަމަކަށް ގައުމު ވައްޓާލަން ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
އެނބޫދޫފަޅު މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ އިތުބާރު އޮތްކަން

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެ އަށް އޮތްކަން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 57
ޖަނަވާރުން ވެސް ގެންގުޅުނު މީހާ ދަނޭ: ގާސިމް

ޖަނަވާރުން ވެސް އެސޮރު ގެންގުޅެ ބަލައި ބޮޑުކުރި މީހާ ދަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބަހުގެ ހަމަލައެއް...

January 12, 2018 23
އިދިކޮޅުން ވަނީ އއ. އާއި އދ. އަށް އިހުމާލުވެފައި

އއ. އާއި އދ. އަތޮޅު ތަރައްގީ ވިޔަނުދީ ބޭއްވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރޭ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 10
އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ބޭނުން، ފައިދާވާނެ: ސައީދު

ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓުތައް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 9
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ދުބާއީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 52
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ-ޗައިނާ ސޮއިކޮށްފި

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ދެންމެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 44
އެފްޓީއޭއަކީ "ހަމައެއްލަމައެއްނެތި" ދޭ ހުއްދައެއް ނޫން

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކުރާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 57
ރައީސަށް އިތުރު 5 އަހަރުދީ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ފަސް އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަން ކުރައްވަން ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު...

December 04, 2017 28
ފްރީ ޓްރޭޑާއެކު އިތުރު ބޭންކުތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ބޭންކުތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އެކަމަށް މަގު ފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 46
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.