26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 5
ހޮން ކޮންގާ އެކު ހަ މަސް ތެރޭގައި ފްރީ ޓްރޭޑަށް

ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ފަދަ މާލީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމާޒާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހޮން ކޮންގާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ...

September 26, 2016 5
ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑްގައި 2017 ކުރީކޮޅު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރު ކުރާ މަހާއި ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް، ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
އައިހަވަން މާސްޓަ ޕްލޭނަށް 10 ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފި

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމަށް 10 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 4
"ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާ އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި"

ޗައިނާއާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް ނުވަތަ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2016 12
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ނޮވެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށް، ސޮފްޓްވެއާ ހަދާ ދިވެހިންނަށް އެ ފޯރަމްގައި ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 32
މި ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ސަރުކާރެއް ނެތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފިޔަވައި އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ސަރުކާރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

September 04, 2016 1
ހަބީބް ބޭންކްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕާކިސްތާނުގެ ހަބީބް ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 4
ބިޒްނަސް ސާވިސް އޭޖެންޓުގެ ގޮތުގައި ނުވަ ކުންފުންޏެއް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާއްމުންނަށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނުވަ ކުންފުންޏެއް ބިޒްނަސް ސާވިސް އޭޖެންޓުން (ބީއެސްއޭ)ގެ ގޮތުގައި މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި...

August 23, 2016 5
"ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންތަކެއް ދުބާއީން ތަމްރީނުކޮށްފި"

ރިސޯޓުތަކުގައި ފޮޓޯ ނަގަން އުޅޭ 60 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީ ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން އެ މަގާމަށް ދުބާއީން ދިވެހިން ތަމްރީން ކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 12
ގެޓްސެޓް ލޯނު ބައިވެރިން ނަމޫނާ ދައްކައިދީފި: ސައީދު

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި އެ މީހުންގެ އަތުގައި ބޭންކުތަކުން ހިފަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 15
މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ލަންކާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވަނީ

ސްރީލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވާން ރާއްޖެ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

May 23, 2016
ލަންކާ އަށް 35،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެ އިން 35،000 ޑޮލަރު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ރައީސަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާނަމަ އެއީ ކުށެއް: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާ ރައީސުންނަށް ގައުމު ހިންގަން އުނދަގޫ ކުރާ ނަމަ އެއީ ގައުމީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.