29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 8
ބިލު ތަސްދީގުކޮށް، ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަން، ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުވީ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 5
މުދާ ކްލިއާ ކުރަން ހުޅުމާލެ ބަނދަރަށް ގެންދަން ފަށަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ބޮޑު ބައެއް ކްލިއާ ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭ ބަނދަރަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 25, 2016 17
މާލޭ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހެދި ކެފޭ ހުޅުވައިފި

މާލޭ އުތުރު ބަނދަރުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހެދި ކެފޭ މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 9
ބަނދަރު ކުލި ބޮޑު ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ މިންވަރު ބޮޑު ކުރުމަށް، ކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 20
ކުލީގެ ގޮތުގައި ބޯޓުތަކުން ނަގާ އަދަދު ބޮޑު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ އަދަދު ބޮޑު ކުރުމަށް، ކަމާއި ގުޅޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 50
އެމްޕީއެލް އިން އަންނަ އަހަރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، އަންނަ އަހަރު އިތުރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 13
އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރަށް ބަދަލެއް ނުގެނައި

މެރީޑިއަމް ކުންފުނި ފިޔަވައި އެހެން ބައެއްގެ އަތުން ތެޔޮ ނުގަންނަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް މިވަގުތު ބަދަލު ގެނެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 6
ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއްގެ ދަށުވެ މަޖޫރީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއްގެ ދަށުވެ މަޖޫރީއަކަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް

މެރީޑިއަމް ކުންފުނި ފިޔަވައި އެހެން ބައެއްގެ އަތުން ތެޔޮ ނުގަތުމަށް އަންގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެމްޕީއެލް އިން...

October 17, 2016 6
އާ ވެހިކަލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ: ޖުނައިދު

މާލޭގެ ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުުގެ ގޮތުން އޯޑަރުކުރި ވެހިކަލްތައް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 26
ބަނދަރު ތޮއްޖެހި ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާރު ބޮޑުވެ، ތޮއްޖެހުމާ ގުޅިގެން މުދާ ބޭލުމުގައި ބޮޑެތި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް މާލީ ގެއްލުންތަކެއް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާތީ މަސައްކަތްތައް އިއްޔެ ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، ގޮތް ދޫކޮށް މިއަދު އެ މީހުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު ހިންގަން މާލެއިން 40 މީހުން ދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން، އެތަން ވަގުތީ ގޮތުން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެއިން 40 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޕީއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

October 13, 2016 5
އެމްޕީއެލްގެ ތެލުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މެރީޑިއަމް ސާވިސަސް އިން ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ތަހުގީގުކުރަން...

October 13, 2016 13
މައްސަލަ އުޅެނީ އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި: ރިޔާޒު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް މެރީޑިއަމުން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މައްސަލަ އުޅެނީ އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 8
އެމްއެމްޕީއާރުސީން އަދިވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ: އެމްޕީއެލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ން އެކި ފަހަރުމަތިން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން 80 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުދައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް...

October 12, 2016 122
ނުވިއްކާ ތެލަށް ވެސް މެރީޑިއަމުން ބިލްކުރޭ: ޖުނައިދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ސަޕްލައިކުރާ އަދަދަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުކޮށްގެން މެރީޑިއަމް ސާވިސަސް އިން ބިލްކޮށް، ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 59
އެމްޕީއެލްއަށް ތެޔޮ ހޯދޭނީ މެރީޑިއަމުން އެކަނި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން މެރީޑިއަމް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރަން އަންގައި، އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 3
ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 15
ދޫގަސް މޯގޭޖްކޮށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތީ ނަގާފައި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ދޫގަސް ރަހުނު ކޮށްފައި ވާތީ، އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 9
ދޫގަސް ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސްތެރޭ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި...

August 21, 2016 7
ބަނދަރުގައި މަޖޫރީން ތިބެން ހާއްސަ ތަނެއް ހަދަނީ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަޖޫރީން ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ތިބޭނެ ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 23
މާލޭ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 4
ދެކުނުގެ ދަތުރު ފަތުރަށް އަހަރަކު 19 މިލިއަން

ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ ނަމުގައި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ދޭން ފެށި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތަށް އަހަރަކު 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމުން ފައިދާ ނެރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފައިވާ އިރު، ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ އަގުތައް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 21
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މި ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.