19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 10
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ...

February 19, 2018 54
މަޖިލީހާއި ކޯޓުތަކުގެ ބާރެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ: ނަޝީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އަށް ލިބޭ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 172
"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން: ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟

ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ރަސްކަލަކު ހުންނަވާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި އޮންނަ ބާރުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮވެ އެވެ. ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކޮށެވެ. މި ޒަމާނުގައި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ރަސްގެފާނަކީ ރަމްޒީ ގޮތުން ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 366
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރި ނަމަ އެއީ އަނެއް ފެބްރުއަރީ 7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ގޮންޖަހައި، ސަރުކާރުގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭރު ގައުމުތަކަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިގުތިސާދީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ގޮވާލި...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 8
މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 6
ކޯޓުން ބަހެއް ނުބުނެ ތިބެގެން ނުވާނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު ނުދީ އެ ކޯޓުން ބަހެއް ނުބުނެ، ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 11
އެއްފަހަރާ ކޯޓަށް ގެންދިއުން ގާނޫނު ތަނެއް ނުދޭ:ސުއޫދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކު އެއްފަހަރާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަކީ، ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގައި ގާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 21
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާ ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އެ ދައުވާ އިސްލާހުކޮށް، ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވާ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 29
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސާބަސް: ފަލާހް

އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓާއި އެހެނިހެން ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައި ސާބަސް ދަންނަވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 19
"މި ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް"

ސިފައިން ލައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް "ހިސޯރުކޮށް" މުޅި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމުން ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 39
"ރައީސްގެ އަތުގައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު އެކަނިިި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުގައި މިހާރު ބާކީ އޮތީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު" އެކަނި ކަމަށާއި އެއާ މެދު ވެސް މިހާރު އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 16
އަލީ ހުސެއިނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ނުވަދެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ކަން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 27
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 8
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ލަސްވުމަކީ ދެރައެއް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަދި ކޮންމެ ވަގުތަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކަށް އަރައިގަންނަ ވަގުތެއް...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 27
ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް ގޮނޑި ގެއްލިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ހޮވުނުއިރު އޭނާ ނިސްބަތްވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 211
ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދެފި އެވެ.