02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 11
މަޖިލިހުގައި އަޅުވާފައި ހުރި "ތަޅު" ހުޅުވާނަން: އިބޫ

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އަޅުވާފައި ހުރި "ތަޅު" ހުޅުއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ...

September 02, 2018 12
ޕީޕީއެމްގެ ފަޒާދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ އިދިކޮޅު މީހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 35
ބްރިޖްގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ދައުވަތު

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 18
އަމިއްލަ ބިލް ހުށަހެޅުމުގެ ސަގާފަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން އަމިއްލަ އަށް ބިލްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ސަގާފަތް އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 6
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ޗުއްޓީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިންމައި، މެމްބަރުން މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 66
ޝައްކެއް ނެތް، ކޯލިޝަން ރޫޅޭތަން ފެންނާނެ: ރައީސް

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނުކުންނައިރު، އެ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތ. ވިލިފުށީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 10
ފާރިސްގެ ޑީލް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއް، މާޔޫސްވުމެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ޑީލެއް ހެއްދެވުމުގެ ވިސްނެވުމެއް ނެތް ކަމަށް...

August 02, 2018 35
12 މެންބަރުންނަށް މި ހަދަނީ ކިހިނެއް؟

އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ 12 މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭގެ ތެރެއިން 10 މެންބަރަކު ވަޑައިގަތުމުން، މަޖިލީހާ މާ ދުރު...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 23
12 މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނަކަ ނުދިން

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމުން، ފުލުހުން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅައި އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދީ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

August 01, 2018 22
ފުލުހުން ނުކުމެ، މަޖިލިސް ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު ހުކުމުން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ބުނެ، މެމްބަރުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް...

August 01, 2018 12
މަޖިލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު ކުޑަކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު ކުޑަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އާންމު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 13
މަޖިލީހަށް ދާން މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް: 12 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިހާއީ ހުކުމެއް އިއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ސާފު ކަމަށް އެ މެމްބަރުން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 24
އީސީ ދޮށަށް އެއްވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަތިކޮށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ދޮށަށް އެއްވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތްތައް އެ ކޮމިޝަނުން...

July 24, 2018 3
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނަޝާތު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އަލީ ނަޝާތު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 11
މެމްބަރުން ނެތިގެން މިއަދު ވެސް ވޯޓެއް ނުނެގި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ...

July 23, 2018 8
އީސީއަށް އައްޔަން ކުރަނީ އެތަނުގެ ޑިރެކްޓަރު ނަޝާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، އަލީ ނަޝާތު އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައި،...

21 ޖުލައި

July 21, 2018 32
އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ވޯޓެއް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބީވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 24
މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ބޮޑުކުރަން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 15
ފާރިސް ޖަލުގައި، އެކަމަކު އޭނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ގެންގުޅޭތާ މިއަދު އަހަރެއް ވީ އިރު، އޭނާގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 19
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 54
މަޖިލީހުގައި 12 ދާއިރާގެ އަޑު ނެތި އަހަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމިތާ މިއަދަށް އަހަރެއްވީ އިރު، އެ ގޮނޑިތަކާ މެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 19
"ރައީސް ބަލިކުރާނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެންބަރުން"

ގޮނޑިގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކުން، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 5
އަމީން އާންމުކަމަށް ނިއުޝާ އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް، އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ފާތިމަތު ނިއުޝާ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 09, 2018 5
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމުގެ މަގާމަށް ނިއުޝާ އައްޔަންކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި، އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ފާތިމަތު ނިއުޝާ އަށް ރުހުން ދޭން ފެނޭތޯ މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް...

July 09, 2018 17
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުފެށިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން، ޖަލްސާ ނުފެށި ބައިގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރުވުމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާ ފެށުން 11:30 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 18
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް...

July 05, 2018 30
ޒަރޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ، ވޯޓު ވާނީ ބާތިލް

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގައި "ޒަރޫރީ ހާލަތެއް" ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށާއި އެ އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މަޖިލީހުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް...