06 މެއި

May 06, 2020 13
ވިލިމާލެ ޓާމިނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 8
ދެ ފެރީއެއް ޖެހި، ދެ މީހަކު ހޭނެތިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ އަކާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއް ޖެހި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް ލިބުނު ޝޮކެއްގައި ހޭނެތިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 1
"ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެރީ ދަތުރު ލަސްވެދާނެ"

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުލޭ ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައި ދަތުރުތައް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 5
ވިލިމާލެ ވަގުތީ ފެރީ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުން ކުރިން ބޭނުންކުރި ފެރީ ޓާމިނަލް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ޓާމިނަލަކާ އެކު ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި، އެމްޓީސީސީން ހެދި ވަގުތީ ފެރީ ޓާމިނަލް ރޭ ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 6
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއްގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއް ގަޑި އިރަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.