07 މެއި

May 07, 2020 5
ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ވިލިމާލެ ފެރީ މިރޭ ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އާއްމު ދަތުރުތައް، ދެ ޓާމިނަލާއި ފެރީތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދައާ އެކު މިރޭގެ ލަސް ވަގުތެއްގައި ފެށޭތޯ މަސައްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 13
ވިލިމާލެ ޓާމިނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 8
ދެ ފެރީއެއް ޖެހި، ދެ މީހަކު ހޭނެތިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ އަކާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީއެއް ޖެހި މިއަދު ހަވީރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް ލިބުނު ޝޮކެއްގައި ހޭނެތިއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 5
ވިލިމާލެ ވަގުތީ ފެރީ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުން ކުރިން ބޭނުންކުރި ފެރީ ޓާމިނަލް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ޓާމިނަލަކާ އެކު ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި، އެމްޓީސީސީން ހެދި ވަގުތީ ފެރީ ޓާމިނަލް ރޭ ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 17
އާ ފެރީ ޓާމިނަލް އަޅަން ވެހިކަލް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހުސްކުރަން އެމްޓީސީސީން އަންގައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 6
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއްގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއް ގަޑި އިރަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.