26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 6
"އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ"

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 410 މިލިއަން އިންވެސްޓް ކޮށްފި

ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކަމަށް 410 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
ޑްރެޖަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން އަންގައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 19
ބޮޑު ފެރީ ނެތުމުން ޓާމިނަލަށް ބާރުބޮޑުވެފައި

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ޑަބަލް ޑެކް ފެރީ މަރާމާތަށް އެހެލާފައި އޮތުމުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 16
މަޝްރޫއުތަކުގެ ހަރަދާ ހެދި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކުރި ހަރަދާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 17
މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ފަހުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 5
އެމްޓީސީސީގެ "މަހާ ޖައްރާފު" ބަންނަން ފަށައިފި

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން 36 މިލިއަން ޑޮލަރު (555 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ގެންނަ ބޮޑު ކޮންނަބޯޓު، "މަހާ ޖަައްރާފު" ބަނުމުގެ މަސައްކަތް މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު، ޗައިނާގައި، ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 13
އެމްޓީސީސީ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ގެންނަނީ

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ގަތް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
އެމްޓީސީސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ސުޒުކީ ފޯރި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 29 މިލިއަނުގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު ވަރުގެ ސާފު ފައިދާއެއް މިދިޔަ ކުއާޓާގައި ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 46
ވިއްސާރާގައި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ސަތަރިއެއް އެއްލާލައިފި

ގަދަ ވަޔާ އެކު މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގެ ސަތަރިތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ހިލަ އުފުލި ބަނޑެއް ދިޔަވެގެން މާލެއަށް ހުސްކުރަނީ

އެމްޓީސީސީން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންކުރަން އިންޑިއާއިން ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން މާލެ އައި ބަނޑެއް ފޫގޮސް އަރިއަޅާލުމުން، އޭގައި ހުރި ހިލަަތައް، އަލަށް ހަދާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
ފެރީގެ ހިދުމަތްދޭ ނުވަ އަތޮޅުގައި ނަގާ އަގު ބޮޑެއް ނޫން

އެމްޓީސީސީން ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ދެމުން އަންނަ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަގު ނަގަނީ މީގެ ކުރިން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 17
އިތުރު ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން އިތުރު ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 12
އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 15
މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 17
އާ ފެރީ ޓާމިނަލް އަޅަން ވެހިކަލް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ހުސްކުރަން އެމްޓީސީސީން އަންގައިފި އެވެ.

June 26, 2016 15
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި 26 އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 9
ސިނާން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަކިކޮށް މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަންކަމުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ސިނާން އަލީ، އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 21
ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީތަކެއް އެމްޓީސީސީން މާލެ ގެންނަނީ

ފެންވަރު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ގެނައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

June 15, 2016 8
މާލޭގެ އާ ބަސް ދަތުރުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.