25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އަމީތާބް މަސައްކަތަށް

ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
އަބީޝެކް ވެސް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަބީޝެކް ބައްޗަން މިއަދު ބައްޔަށް ނެގަޓިވްވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 3
އަމީތާބް ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އަމީތާބާ އެކު އެޑްމިޓްކުރި އަބީޝެކަށް އަދިވެސް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުން.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 5
އައިޝްވާރިއާ އާއި ދަރިފުޅު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އަމީތާބާއި އަބީޝެކަށް އަދިވެސް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 4
އައިޝްވާރިއާ އާއި ދަރިފުޅު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީ އާއި ދަރިފުޅު އަރަދިއާ ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިވްވެ، ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ހާލު ގޯސްވާތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 1
އައިޝްވާރިއާ އާއި ދަރިފުޅު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި ބަފައިގެ އަމީތާބް ބައްޗަންް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ބަތަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި އާއި ދަރިފުޅު އާރަދިއާ ބައްޗަން ވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 1
އަމީތާބްގެ ނަމުގައި މިއުޒިއަމެއް ހަދަން ގަބޫލެއް ނޫން

އަމީތާބް ބައްޗަން ހިންދީ ސިނަމާ އަށް ކޮށްދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް މިއުޒިއެއް ހަދަން، އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަމީތު ސަތަން ހުކުރު ދުވަހު ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.