25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ މިރޭގެ ޝޯ ޒީނަތަށް ހާއްސަ

ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ފެށީއްސުރެ މީގެ ފޯރި ވަރަށް ގަދަ އެވެ. ފިލްމުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ތަރިން ޝޯ އަށް ދިއުމާއި އެހާރާއި މިހާރުގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ޓްރިބިއުޓް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން އައިޑޮލްގެ ޝޯގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ޖޯނަސް ބުލޫ ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޓުއާތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފަންނާނަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ކައިވެނި ކުރިކަން ޖަސްޓިން ބީބާ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ގާތްގަނޑަށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ އެކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި...

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ކްރިސް ކޯނެލް އަށް ޓްރިބިއުޓެއް ދެނީ

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ކްރިސް ކޯނެލްގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވަރަށް ހާއްސަ ޓްރިބިއުޓް ޝޯއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އަލްބަމަކާ އެކު "ބެކްސްޓްރީ ބޯއިސް" ޓުއާއަކަށް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ވިދައިލި އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ "ބެކްސްޓްރީޓް ބޯއިސް" އާ އަލްބަމަކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ވޯލްޑް ޓުއާކަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
"ޗެއިންސްމޯކާސް" ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް ހުހެއް ނުވާނެ

"ޗެއިންސްމޯކާސް" ގެ ޑީޖޭއިންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ދެ މިއުޒިޝަނުން ކަމަށްވާ އެލެކްސް ޕޯލް އާއި އެންޑްރޫ ޓެގާޓް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަނި މިއުޒިކަށް...

November 11, 2018
މެގް ރަޔަން އަލުން އެންގޭޖްވެއްޖެ

"ވެން ހެރީ މެޓް ސެލީ" އާއި "ފްރެންޗް ކިސް" އަދި "ސްލީޕްލެސް އިން ސިއޭޓްލް" ފަދަ ކާމިޔާބު ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީތައް ކުޅެގެން "ރޮމޭންޓިކް ކްއީން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރު

ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު އަންނަ އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުނަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
"ހީލީމާ" ގެ އާ ވާޝަނެއް ހަދަނީ

ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރު އަޒްހާން އިބްރާހީމް 2016 ގައި ގެނެސްދިން ވީޑިއޯ ލަވަ "ހީލީމާ" އަކީ ވަރަށް ބޮޑަަށް ވައިގައި ހިފި ލަވައެކެވެ. އަމިއްލަ ރާގަކަށް ހަދާފައިވާ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި މި ލޯބީގެ ލަވައިން ފެނުނީ ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އިސްމާއީލް (ޖުމާ) ޖުމައިހު އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 2
އިންސްޓަގްރާމްގެ ރަސްގެފާނަކީ ރޮނާލްޑޯ

އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިންސްޓްގަރާމްގެ ތަހުތަށް އަރައި ރަސްކަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10 އަށް ދެން ދާނީ ގެސްޓް ޖަޖުން

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައްނޫ މަލިކަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޝޯ އިން ވަކިކޮށްފައި ވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ޝޯގެ އަނެއް ދެ ޖަޖުންނާ އެކު ބައިވެރިވާނީ ގެސްޓް ޖަޖުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 2
ސަޗިން-ޖިގަރަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް ހިތްގައިމު އެތައް ލަވައެއްގެ މިއުޒިކް ހަދައި ދީފައިވާ ޒުވާން ދެ މިއުޒިކް ޕާޓްނަރުން ކަމަށްވާ ސަޖިން އާއި ޖިގަރް އަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ...

October 27, 2018 5
އަޔަލެންޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝިނީޑް އިސްލާމްވެއްޖެ

"ނަތިން ކޮމްޕެޔާސް 2 ޔޫ" ފަދަ ލަވަތައް ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަޔަލެންޑްގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝިނީޑް އޯކޯނާ އިސްލާމްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނިކް އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެ ދީފި

އެންގޭޖްވެ، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ހިތްގައިމު އަދި އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
އިނގިރޭސި ބޭންޑް "ދަ ވޭމްޕްސް" އިންޑިއާގައި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގައި ފަޕޯމްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޭންޑް "ދަ ވޭމްޕްސް" އަނެއްކާ ވެސް ކޮންސަޓްތަކެއް ބާއްވަން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
"ލެވިޓޭޝަން" ގެ ޝޯއެއް ފަސީއާ އެކު

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ "ލެވިޓޭޝަން" ގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޝޯއެއް މިއުޒިޝަން އަހުމަދު ފަސީހު (ފަސީ) އާ އެކު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 1
އައިޑޮލްގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލަށް ސާލިމް-ސުލައިމާން

އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައްނޫ މަލިކްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ދެން ފެނިގެން ދާނީ މަޝްހޫރު ދެ މިއުޒިޝަނުން ކަމަށްވާ ސާލިމާއި ސްލެއިމާން މާޗެންޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 1
އިންޑިއަން އައިޑޮލް ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން އައްނޫ ވަކިކޮށްފި

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައްނޫ މަލިކުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުން، އޭނާ ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން ވަކިވާން ގޮވާލާ މީހުން ގިންވުމާ އެކު އައްނޫ ދެން ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ސޮނީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
"ކެޓްސް" ގައި އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް

މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި އިނގިރޭސި މިއުޒިކަލް "ކެޓްސް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަށް އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އައްނޫ މަލިކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10ގެ ޖަޖްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އައްނޫ މަލިކަށްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
އަޔޫޝްމަން، ކިޝޯރް ކުމާރުގެ ރޯލް ކުޅެން ބޭނުންވޭ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކިޝޯރު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ ވަނީ، ޓައިޓްލް ރޯލަށް ރަންބީރު ކަޕޫރް ލައިގެން ކިޝޯގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ގެނެސް ދޭނެކަން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ލޭޑީ ގާގާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

October 17, 2018
މާރިއާ ކެރީގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާރިޔާ ކެރީގެ އާ އަލްބަމް "ކޯޝަން" އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

October 17, 2018
90ގެ މަގުބޫލު މީޑިއާ ޕްލޭޔަރު "ވިންއެމްޕް" އަންނަނީ

އަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި އިރު، 90ގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މީޑިއާ ޕްލޭޔަރަކީ "ވިންއެމްޕް" އެވެ. އެކި ފާޑުގެ "ސްކިން" ގައި ވަރަށް ނަލަކޮށް ސްކްރީނުން ފެންނަ މި...